Scholieren even tevreden als 10 jaar geleden

Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2445

Er is de afgelopen 10 jaar niet veel veranderd in het emotioneel welbevinden en de gedragsproblemen van Nederlandse jongeren. Dat geldt zowel voor jongens als voor meisjes, voor allochtonen als autochtonen, en voor jongeren in een beroepsopleiding als op het vwo. Dat betekent tegelijkertijd dat de verschillen tussen die groepen niet kleiner zijn geworden.

Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbosinstituut onder leiding van Elisa Duinhof. De onderzoeksgroep onderwierp in de periode 2003-2013 vijf keer rond de 5900 jongeren van 11-16 jaar aan de 'Strengths and difficulties questionnaire' (Eur Child Adolesc Psychiatry 2014; epub 23 december).

De meeste jongeren rapporteerden op elk tijdstip weinig emotionele problemen en gedragsproblemen (rond de 2 op een schaal van 1-10), en wat vaker hyperactiviteit (4). Jongens meldden steeds iets vaker gedragsproblemen en iets minder vaak emotionele problemen dan meisjes; qua hyperactiviteit waren er geen verschillen. Gedragsproblemen werden iets vaker gemeld door niet-westerse adolescenten, terwijl vwo'ers iets minder gedragsproblemen aangaven. Grote verschillen tussen de groepen waren er echter niet.

'De resultaten van deze studie geven aan dat emotionele problemen en gedragsproblemen onder Nederlandse adolescenten het afgelopen decennium vrij stabiel waren', concluderen de auteurs. Zij wijzen erop dat verschillen in 2 willekeurige opeenvolgende metingen nog wel eens verontrustend dan wel hoopgevend kunnen lijken, maar dat er uiteindelijk weinig verandert op de langere termijn. Zij noemen het wel 'verrassend' dat emotionele problemen onder niet-westerse adolescenten, 'gezien de groeiende politieke en publieke intolerantie' niet zijn toegenomen. 'Wellicht beïnvloeden deze veranderingen het dagelijks leven van jongeren van etnische minderheden amper.'

Gerelateerde artikelen

Reacties