Schijnbare thyreotoxicose door gebruik van biotine in hoge dosis

Verstoring van TSH- en T4-bepaling door biotine
Klinische praktijk
R. (Emke) van den Berg
Christiaan L. Slim
Helen L. Lutgers
L.J.M. (Loek) de Heide
Albert Wolthuis
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2358
Abstract

Samenvatting

AchtergrondBiotine wordt in suprafysiologische doseringen onderzocht bij patiënten met multiple sclerose. Biotine kan interfereren met laboratoriumbepalingen van de schildklierfunctie, waardoor het kan lijken alsof er sprake is van een thyreotoxicose.

Casus

Een 64-jarige patiënt werd gezien wegens een vermoeden van thyreotoxicose bij de ziekte van Graves. Hij kreeg thyreostatica voorgeschreven, maar deze hadden geen effect op de laboratoriumwaarden. Wel kreeg hij klachten die achteraf te verklaren waren door iatrogene hypothyreoïdie. Hij bleek schijnbaar thyreotoxicose te hebben door interferentie van biotine bij de laboratoriumbepaling van TSH en thyroxine. Patiënt bleek bij navraag biotine in hoge doses te gebruiken. Na het stoppen van de biotine normaliseerden de schildklierwaarden.

Conclusie

De verwachting is dat patiënten met MS in de toekomst vaker biotine zullen gebruiken. Het is daarom belangrijk er bewust van te zijn dat biotine kan interfereren met onder andere de bepaling van de schildklierhormonen, zodat onterechte behandeling voor een hyperthyreoïdie kan worden voorkomen.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Interne Geneeskunde, Leeuwarden.

Drs. R. van den Berg, aios interne geneeskunde (thans: Universitair Medisch Centrum Groningen); dr. H.L. Lutgers en drs. L.J.M. de Heide, internisten-endocrinologen.

Stichting Certe Medische Diagnostiek en Advies, divisie Klinische Chemie, Locatie Laboratorium Leeuwarden.

Dr. C.L. Slim, aios klinische chemie; dr. A. Wolthuis, laboratoriumspecialist klinische chemie-endocrinoloog.

Contact drs. R. van den Berg

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
R. (Emke) van den Berg ICMJE-formulier
Christiaan L. Slim ICMJE-formulier
Helen L. Lutgers ICMJE-formulier
L.J.M. (Loek) de Heide ICMJE-formulier
Albert Wolthuis ICMJE-formulier

Reacties