Vals verhoogde TSH-waarde door interferentie bij analyse

Vaar niet alleen op een getal

Klinische praktijk
Nienke E. Tibben
Judith A.P. Bons
Sjoerd A.A. van den Berg
Jaap Huisman
J.G. (Hans) Krabbe
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4335
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Artsen varen in de klinische praktijk vaak op laboratoriumwaarden. Als die waarden niet te rijmen zijn met de klinische presentatie, kunnen ze echter ook vals verhoogd of verlaagd zijn. Vaak is dan een interferentie bij de laboratoriumanalyse het probleem.

Casus

Een 57-jarige man, die last had van moeheid en hartkloppingen, had een hoge TSH- en een niet-afwijkende vrij-thyroxine(FT4)-concentratie. Hoewel zijn klachten niet duidelijk pasten bij die diagnose, werd hij behandeld met levothyroxine voor ‘subklinische hypothyreoïdie’. De TSH-waarde bleef hoog en de FT4-concentratie steeg, waardoor de patiënt een thyreotoxicose ontwikkelde. Uiteindelijk bleek dat de waarde van het TSH vals verhoogd was.

Conclusie

De patiënt bleek een macro-TSH te hebben. Het TSH vormt dan grote verbindingen met meestal IgG. Deze verbindingen zorgen voor een zeldzame interferentie bij de laboratoriumanalyse, die daardoor een vals verhoogde TSH-waarde als uitkomst geeft.

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, Enschede. Afd. Interne Geneeskunde: drs. N.E. Tibben, aios interne geneeskunde; dr. J. Huisman, internist-endocrinoloog. Afd. Klinische Chemie: dr. J.G. Krabbe, klinisch chemicus. Maastricht UMC, Centraal Diagnostisch Laboratorium: dr. J.A.P. Bons, klinisch chemicus. Erasmus MC, afd. Klinische Chemie, Rotterdam: dr.ing. S.A.A. van den Berg, klinisch chemicus.

Contact N.E. Tibben (nienketibben@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Nienke E. Tibben ICMJE-formulier
Judith A.P. Bons ICMJE-formulier
Sjoerd A.A. van den Berg ICMJE-formulier
Jaap Huisman ICMJE-formulier
J.G. (Hans) Krabbe ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties