Samenvatting van de NHG-standaard ‘Mictieklachten bij mannen’

Klinische praktijk
Marco H. Blanker
M.A. (Rien) Klomp
Maureen van den Donk
Wouter K. van der Heide
Wim Opstelten
Jako S. Burgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6178
Abstract

Samenvatting

  • In de huisartsenpraktijk zijn mictieklachten bij mannen meestal niet te verklaren door specifieke aandoeningen. In dat geval wordt gesproken van ‘aspecifieke mictieklachten’.

  • Prostaatcarcinoom is zelden de oorzaak van mictieklachten.

  • Uitleg en niet-medicamenteuze adviezen vormen de basis van het beleid bij aspecifieke mictieklachten.

  • Alleen wanneer uitleg en adviezen onvoldoende helpen en de patiënt veel hinder ervaart, wordt besloten tot medicamenteuze behandeling; alfablokkers zijn dan eerste keus. Alfablokkers worden ook aanbevolen bij katheterisatie wegens acute urineretentie.

  • Het effect van medicatie op aspecifieke mictieklachten is beperkt en berust voor een groot deel op placebowerking.

  • De effectiviteit van prostaatkankerscreening staat ter discussie; daarom moeten patiënten die om een PSA-bepaling vragen, worden ingelicht over de voor- en nadelen van deze test, alvorens de test uit te laten voeren.

  • Een PSA-waarde > 4 ng/ml of een voor prostaatcarcinoom verdacht rectaal toucher zijn indicaties voor vervolgonderzoek.

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht.

Dr. M.H. Blanker (tevens: afd. Huisartsgeneeskunde, UMCG), huisarts-epidemioloog; M.A. Klomp, dr. W. Opstelten, en dr. J.S. Burgers, huisartsen; dr. M. van den Donk, epidemioloog.

UMC Groningen, afd. Huisartsgeneeskunde, Groningen.

Dr. W.K. van der Heide, huisarts.

Contact dr. M.H. Blanker (blanker@belvederelaan.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6178; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 28 februari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Marco H. Blanker ICMJE-formulier
M.A. (Rien) Klomp ICMJE-formulier
Maureen van den Donk ICMJE-formulier
Wouter K. van der Heide ICMJE-formulier
Wim Opstelten ICMJE-formulier
Jako S. Burgers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties