Sacrale neuromodulatie effectief bij fecale incontinentie en intacte kringspieren; een prospectieve studie

Onderzoek
ö. uludag
M. Darby
C.H.C. Dejong
W.R. Schouten
C.G.M.I. Baeten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:989-93
Abstract

Samenvatting

Doel

Evalueren van het therapeutisch effect van sacrale neuromodulatie op fecale incontinentie bij patiënten met een anatomisch intact sfincterapparaat.

Opzet

Prospectief.

Methode

In de periode 1 april 2000-30 november 2001 werden patiënten geïncludeerd die fecale incontinentie hadden met aangetoonde anatomisch intacte sfincters, met of zonder voorafgaande ingreep, waarbij medicamenteuze behandeling en biofeedbacktherapie geen verbetering hadden gebracht. Incontinentie werd gedefinieerd als gemiddeld meer dan één keer ongewild verlies van ontlasting per week, geobjectiveerd met een dagboek dat patiënten gedurende 3 weken moesten bijhouden. Patiënten ondergingen gedurende 3 weken een proefstimulatie. In deze periode werd wederom een dagboek bijgehouden. De proefstimulatie werd als succesvol beschouwd indien volgens het dagboek ≥ 50 verbetering van de continentie optrad.

Resultaten

Er ondergingen 38 patiënten (31 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 54 jaar (uitersten: 26-73) een proefstimulatie. De proefstimulatie werd bij 6 patiënten verricht met een permanente elektrode en bij de overige 32 met de perifere neurale evaluatiemethode. Bij 2 patiënten was er geen reactie op de perifere neurale evaluatie. Bij beoordeling na de proefstimulatie bleken 31 (82) patiënten een ≥ 50 verbetering te hebben van de continentie. Het aantal incontinentie-episoden verminderde met gemiddeld 86 (uitersten: 50-100). Bij 27 patiënten werd een pacemaker geïmplanteerd voor permanente stimulatie. Gedurende de gemiddelde follow-upduur van 6 maanden bleef het effect goed. Anale manometrie tijdens stimulatie liet geen toename zien van de rust- en de knijpdruk.

Conclusie

Sacrale neuromodulatie was van therapeutische waarde bij de meeste behandelde patiënten met fecale incontinentie zonder sfincterletsel.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 5800, 6200 AZ Maastricht.

Afd. Heelkunde: mw.Ö.Uludag, arts-onderzoeker; C.H.C.Dejong en C.G.M.I.Baeten, chirurgen.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Rotterdam.

M.Darby, arts-onderzoeker; W.R. Schouten, chirurg.

Contact C.G.M.I.Baeten

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties