Röntgenfoto's van mediale clavicula-uiteinden volgens de methode van de Immigratie- en Naturalisatiedienst: ongeschikt voor de bepaling van meerderjarigheid

Onderzoek
R.R. van Rijn
S.G.F. Robben
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2274-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Kritisch beschouwen van de radiologische methode die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gebruikt bij het bepalen van meerderjarigheid van personen van ongeveer 18 jaar oud.

Opzet

Beschrijvend.

Methode

Er werden röntgenfoto's herbeoordeeld van de handen en de claviculae van 29 asielzoekers (15 jongens, 9 meisjes en van 5 personen was het geslacht onbekend), bij wie de IND een discrepantie vermoedde tussen de opgegeven en de werkelijke leeftijd. Per persoon waren 1 handfoto en 3 claviculaopnamen gemaakt: 1 posteroanterieure standaardopname en 2 schuine opnamen ter beoordeling van de epifysaire schijven aan de mediale clavicula-uiteinden. Daarnaast werden de foto's van 1 van deze personen ter beoordeling voorgelegd aan 241 radiologen en assistent-geneeskundigen in opleiding tot radioloog.

Resultaten

Op alle handfoto's waren de epifysaire schijven gesloten; op grond daarvan was de skeletleeftijd van de meisjes tenminste 15 jaar en 11 maanden en die van de jongens tenminste 17 jaar en 3 maanden. De mediale uiteinden van de clavicula waren op de niet-uitgedraaide foto's niet goed te beoordelen door overprojectie van de wervelkolom. Op 55 van de 58 uitgedraaide foto's was de stralenrichting niet goed om de groeischijven te beoordelen. Verdere beoordeling werd gehinderd door het ontbreken van objectieve radiologische criteria. De beoordelingen van de ontwikkelingsstadia als indicatie van de skeletleeftijd in de voorgelegde casus verschilden zeer van elkaar.

Conclusie

De röntgenfoto's die waren gemaakt om minder- of meerderjarigheid van asielzoekers aan te tonen, waren ongeschikt voor het doel waarvoor ze waren gemaakt.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Radiologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Hr.dr.R.R.van Rijn, kinderradioloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Radiologie, Maastricht.

Hr.dr.S.G.F.Robben, kinderradioloog.

Contact hr.dr.R.R.van Rijn (r.r.vanrijn@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

H.
Doorenbos†

Haren, november 2004,

Van Rijn en Robben (2004:2274-9) gebruiken een ingewikkelde methode om de leeftijd van onvolwassen asielzoekers vast te stellen. Overigens is daarop al kritiek geuit. Zelf weet ik een nog betere en eenvoudigere methode.

Wanneer er nog twijfel bestaat of een asielzoeker volwassen is, dient de waarde van alkalische fosfatase te worden bepaald. Deze is verhoogd bij alle gezonde onvolwassenen. Er mag dus geen leveraandoening of overmatig alcoholgebruik, dan wel HIV-infectie in de voorgeschiedenis zijn.

H. Doorenbos†
R.R.
van Rijn

Amsterdam, december 2004,

Collega Doorenbos stelt dat wij als auteurs een ingewikkelde methode gebruiken om de leeftijd van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) vast te stellen. Het is echter zo dat niet wij, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst gebruiktmaakt van deze methode. Het doel van ons artikel was om een en ander in een radiologisch perspectief te plaatsen en van de, volgens ons noodzakelijke, kanttekeningen te voorzien.

Met betrekking tot de geopperde bepaling van alkalisch fosfatase, dat bij alle onvolwassenen verhoogd zou zijn, laten wij deze discussie graag over aan specialisten in het veld van de (kinder)endocrinologie. Dit ligt te ver buiten ons gebied van expertise om er een inhoudelijke reactie op te geven.

R.R. van Rijn
S.G.F. Robben