Ethische tekortkomingen van het leeftijdsonderzoek ter beoordeling van minderjarigheid van alleenstaande asielzoekers

Perspectief
C.J. van Ree
T.W.J. Schulpen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:229-33
Abstract

Samenvatting

Jaarlijks komen er tienduizenden asielzoekers naar Nederland. Onder hen bevinden zich alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's). Voor hen geldt een soepeler toelatingsbeleid dan voor meerderjarige asielzoekers en hun minderjarige kinderen. Ernstige vermoedens van misbruik van deze AMA-regeling door alleenstaande meerderjarige asielzoekers hebben geleid tot de introductie van het röntgenologisch leeftijdsonderzoek: in geval van twijfel aan de door hen opgegeven minderjarigheid wordt de asielzoekers die geen valide identiteitspapieren kunnen tonen gevraagd om ‘vrijwillig’ deel te nemen aan een röntgenologisch onderzoek van claviculae en hand-pols. De selectieprocedure, de verkrijging van ‘informed consent’, de vrijwilligheid en de technische aspecten van de leeftijdsmeting schieten in ethisch opzicht tekort. Er dient een ethische commissie te worden ingesteld om erop toe te zien dat wordt gewerkt volgens in Nederland algemeen aanvaarde ethische normen en volgens de specifieke vereisten zoals vastgelegd in de WGBO. Daarnaast dient de selectie van asielzoekers voor het leeftijdsonderzoek te worden verricht door speciaal daartoe opgeleide ambtenaren (een alternatief is om allen die zich als AMA's presenteren een leeftijdsonderzoek te laten ondergaan). De wachttijden voor het leeftijdsonderzoek moeten drastisch worden bekort, zodat kan worden voorkomen dat de mediale claviculaire epifysaire schijf zich sluit tijdens het wachten op leeftijdsonderzoek. Men dient af te stappen van het interpreteren van een partieel gesloten mediale epifysaire schijf, aangezien de conclusies die op basis daarvan worden getrokken aanvechtbaar zijn. Er moet worden overwogen de leeftijd voor de AMA-regeling te verlagen van 18 naar 16 jaar.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Midden-Drenthe, Overcingellaan 19, 9401 LA Assen.

C.J.van Ree, arts, sociaal-medisch adviseur.

Universitair Medisch Centrum, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, Centre for Migration and Child Health, Utrecht.

Prof.dr.T.W.J.Schulpen, kinderarts.

Contact C.J.van Ree

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties