Roken door ouders en vaatschade in hun jonge kinderen*

Onderzoek
11-09-2012
Caroline C. Geerts, Michiel L. Bots, Cornelis K. van der Ent, Diederick E. Grobbee en Cuno S.P.M. Uiterwaal

Doel

De relatie onderzoeken tussen blootstelling aan tabaksrook in het vroege leven, inclusief de zwangerschap, en de ontwikkeling van het vaatsysteem in jonge kinderen.

Opzet

Prospectieve cohortstudie.

Methode

We gebruikten de gegevens over roken van de ouders tijdens en na de zwangerschap uit het ‘Wheezing illnesses study in Leidsche Rijn’ (WHISTLER)-geboortecohort. Van 259 kinderen die deelnamen aan dit cohort en die de leeftijd van 5 jaar hadden bereikt, werden de intima-mediadikte en de distensibiliteit van de A. carotis gemeten met echografie.

Resultaten

Kinderen van moeders die hadden gerookt tijdens de zwangerschap hadden een 18,8 μm dikkere vaatwand (95%-BI: 1,1-36,5; p = 0,04) en 15% lagere vaatwanddistensibiliteit (95%-BI: -0,3- -0,02; p = 0,02) dan kinderen van moeders die niet gerookt hadden; hierbij werd gecorrigeerd voor verschillen in leeftijd en geslacht van het kind, leeftijd van moeder bij geboorte en borstvoeding. Deze effecten werden niet gevonden bij kinderen van wie de moeders niet tijdens de zwangerschap maar wel daarna hadden gerookt. De effecten waren sterker bij kinderen van wie beide ouders tijdens de zwangerschap hadden gerookt: zij hadden een 27,7 μm dikkere vaatwand en 21% lagere vaatwanddistensibiliteit.

Conclusie

De blootstelling van kinderen aan tabaksrook door ouders gedurende de zwangerschap heeft al op jonge leeftijd invloed op de structuur en functie van hun arteriële vaatwand.