De schadelijke effecten van tabaksrook voor kinderen

Stand van zaken
25-02-2009
Ronald A. de Moor, Maarten C. Küthe, Boony J. Thio en H.G.M. (Bert) Arets
  • Passief roken heeft verschillende negatieve effecten op de gezondheid van kinderen; vooral roken door de moeder tijdens de zwangerschap heeft levenslange consequenties.

  • Roken tijdens de zwangerschap gaat samen met een verhoogd risico op perinatale sterfte, een laag geboortegewicht en wiegendood.

  • Dit lage geboortegewicht hangt op langere termijn samen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, hypertensie, diabetes mellitus type 2, insulineresistentie en overgewicht op volwassen leeftijd.

  • Blootstelling aan tabaksrook pre- en postnataal leidt tot een verminderde longfunctie, ook bij gezonde kinderen, meer luchtwegklachten en bij kinderen met astma ook tot een toename van de ernst van dit ziektebeeld.

  • Interventies om de blootstelling aan sigarettenrook te beperken moeten zich richten op een gedragsverandering bij ouders.