De schadelijke effecten van tabaksrook voor kinderen

Klinische praktijk
Ronald A. de Moor
Maarten C. Küthe
Boony J. Thio
H.G.M. (Bert) Arets
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B69
Abstract

Samenvatting

  • Passief roken heeft verschillende negatieve effecten op de gezondheid van kinderen; vooral roken door de moeder tijdens de zwangerschap heeft levenslange consequenties.

  • Roken tijdens de zwangerschap gaat samen met een verhoogd risico op perinatale sterfte, een laag geboortegewicht en wiegendood.

  • Dit lage geboortegewicht hangt op langere termijn samen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, hypertensie, diabetes mellitus type 2, insulineresistentie en overgewicht op volwassen leeftijd.

  • Blootstelling aan tabaksrook pre- en postnataal leidt tot een verminderde longfunctie, ook bij gezonde kinderen, meer luchtwegklachten en bij kinderen met astma ook tot een toename van de ernst van dit ziektebeeld.

  • Interventies om de blootstelling aan sigarettenrook te beperken moeten zich richten op een gedragsverandering bij ouders.

  • />
Auteursinformatie

TweeSteden ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Tilburg.

Drs. R.A. de Moor, kinderarts.

Amphia Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Breda.

Drs. M.C. Küthe, kinderarts.

Medisch Spectrum Twente, afd. Kindergeneeskunde, Enschede.

Dr. B.J. Thio, kinderarts-longarts.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Kinderlongziekten, Utrecht.

Dr. H.G.M. Arets, kinderarts-longarts.

Contact drs. R.A. de Moor (rdmoor@tsz.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 augustus 2008

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Astma en COPD
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties