Meer atherosclerose op 30-jarige leeftijd als ouders tijdens de zwangerschap rookten

Onderzoek
Caroline C. Geerts
Michiel L. Bots
Diederick E. Grobbee
Cuno S.P.M. Uiterwaal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A280
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar het verband tussen blootstelling van kinderen aan tabaksrook in het gezin, vooral tijdens de zwangerschap, en vasculaire schade op jongvolwassen leeftijd.

Opzet

Cohortonderzoek onder jongeren geboren tussen 1970 en 1973 in de regio Utrecht.

Methoden

Bij 732 deelnemers met geregistreerde geboortegegevens werd in 1999 en 2000 met echografie de intima-mediadikte gemeten van de A. carotis communis. Rookgedrag in het gezin werd vastgesteld met gestandaardiseerde vragenlijsten.

Resultaten

Kinderen van moeders die rookten in de zwangerschap (29%) hadden een 13,4 μm dikkere intima-media (95%-BI: 5,5-21,3) dan kinderen van moeders die niet rookten tijdens de zwangerschap. Dit verschil betrof 2,7% van de vaatwanddikte. Dit kon niet worden verklaard door leeftijd, geslacht, BMI, polsdruk en ldl-cholesterol (verschil na correctie: 9,4 μm; 95%-BI: 1,9-16,3), of door huidig rookgedrag van de ouders (10,6 μm; 95%-BI: 0,4-20,8), huidig rookgedrag en pakjaren van het kind (11,5 μm; 95%-BI: 3,5-19,4) of sociaaleconomische status van de ouders (13,0 μm; 95%-BI: 5,0-21,1). Vergeleken met kinderen van niet-rokers hadden jongeren een dikkere intima-media als alleen de vader rookte in de zwangerschap, een nog dikkere intima-media als alleen de moeder rookte en de dikste intima-media als beide ouders rookten tijdens de zwangerschap (lineaire trend: p = 0,001). Bij kinderen van moeders die een bovengemiddeld aantal sigaretten rookten tijdens de zwangerschap was de intima-media dikker dan bij kinderen van wie de moeders minder of geen sigaretten rookten (lineaire trend: p < 0,0001).

Conclusie

Roken binnen het gezin veroorzaakt vaatwandschade bij kinderen, een effect dat mogelijk al tijdens de zwangerschap begint.

Auteursinformatie

Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (2008;28:2296-302) met als titel ‘Parental smoking and vascular damage in young adult offspring: is early life exposure critical? The atherosclerosis risk in young adults study.’ Afgedrukt met toestemming.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Drs. C.C. Geerts, arts; dr. M.L. Bots, prof.dr. D.E. Grobbee en dr. C.S.P.M. Uiterwaal, artsen-epidemiologen.

Contact dr. C.S.P.M. Uiterwaal (c.s.p.m.uiterwaal@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: 2 subsidies van ZonMw (nr. 2100.0008 en nr. 2100.0042).
Aanvaard op 25 maart 2009

Ook interessant

Reacties