Roken tijdens de zwangerschap is schadelijk voor moeder en kind

Opinie
Hanneke Bakker
Vincent W.V. Jaddoe
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5144
Abstract

Dat roken gedurende de zwangerschap niet alleen schadelijk is voor de moeder maar ook voor het kind in de baarmoeder, is reeds lang bekend. Vrouwen die gedurende hun zwangerschap roken, hebben een aanzienlijk verhoogde kans op een kind dat een te laag geboortegewicht heeft of dat te vroeg geboren wordt. Kinderen die in de baarmoeder zijn blootgesteld aan roken door de moeder hebben gemiddeld een 150-200 g lager geboortegewicht en ongeveer 50% meer kans op vroeggeboorte.1 Een laag geboortegewicht en prematuriteit zijn de belangrijkste risicofactoren voor neonatale sterfte. Ondanks de huidige adviezen om niet te roken, zeker niet gedurende de zwangerschap, rookt maar liefst 20% van de zwangeren in Nederland. De effecten van roken tijdens de zwangerschap zijn sterker bij moeders die de gehele zwangerschap roken dan bij hen die hier vroeg in de zwangerschap mee stoppen.1

Roken tijdens zwangerschap en vasculaire schade bij kind

Elders in het…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Epidemiologie, Rotterdam.

Contact dr. V.W.V. Jaddoe (v.jaddoe@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 31 mei 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Hanneke Bakker ICMJE-formulier
Vincent W.V. Jaddoe ICMJE-formulier
Roken door ouders en vaatschade in hun jonge kinderen*
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Roken
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties