Belang voor huidige en toekomstige generaties

Embryonale gezondheid en preconceptiezorg

Perspectief
Eric A.P. Steegers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7373
Abstract

Samenvatting

De embryonale groei en ontwikkeling verloopt niet hetzelfde in elke zwangerschap. Constitutionele maternale kenmerken en invloeden uit de omgeving zijn van invloed op de grootte van het embryo. Wanneer de groei van het embryo vertraagd is, bestaat er een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties, zoals foetale groeivertraging. Een kind dat als embryo klein was, heeft meer kans op een nadelig cardiovasculair risicoprofiel op 6-jarige leeftijd. Het belang van embryonale gezondheid maakt de algemene beschikbaarheid van preconceptiezorg noodzakelijk.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Verloskunde en Gynaecologie, subafd. Verloskunde en Prenatale Geneeskunde, Rotterdam.

Contact Prof.dr. E.A.P. Steegers, gynaecoloog (e.a.p.steegers@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 februari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Eric A.P. Steegers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties