Robotchirurgie in Nederland
Open

Hoogwaardig bewijs voor effectiviteit ontbreekt
Stand van zaken
04-07-2013
Claire F. la Chapelle, Frank Willem Jansen, Rob C.M. Pelger en Ben Willem J. Mol
Gepubliceerd op 04-07-2013.
In print verschenen in week 30 2013.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5145