Robotchirurgie: pas op de plaats?

Opinie
Henk G. van der Poel
Harry P. Beerlage
Sjoerd O. Klaver
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6365
Abstract

Elke keer dat de robotchirurgie ter sprake komt, laaien de emoties van voor- en tegenstanders op. Het artikel van La Chapelle et al. – dat elders in dit tijdschrift is na te lezen – illustreert eens temeer de internationale consensus over het gebrek aan bewijs voor deze en andere technische innovaties in de heelkundige disciplines.1 Opvallend in het pleidooi van de auteurs is het gemak waarmee zij voorbijgaan aan het beperkte bewijs voor de effectiviteit van minimaal-invasieve technieken in het algemeen bij de behandeling van patiënten met prostaat- of nierkanker. Veel chirurgen bekwamen zich al jaren in technieken als laparoscopische prostatectomie, zonder dat deze met wetenschappelijk bewijs onderbouwd worden. Dat dit kennelijk als triviaal wordt beschouwd lijkt niet geheel terecht, gezien het feit dat laparoscopische ingrepen niet zonder risico’s zijn en deze al jaren de kosten in de gezondheidszorg onnodig opjagen.

Verborgen gevaren

Een goed voorbeeld van de gevaren…

Auteursinformatie

Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Urologie, Amsterdam.

Dr. H.G. van der Poel, uroloog.

Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Urologie, ‘s-Hertogenbosch.

Dr. H.P. Beerlage, uroloog.

Maasstad Ziekenhuis, afd. Urologie, Rotterdam.

Drs. S.O. Klaver, uroloog.

Contact dr. H.G. van der Poel (h.vd.poel@nki.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6365, klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 13 mei 2013.

Auteur Belangenverstrengeling
Henk G. van der Poel ICMJE-formulier
Harry P. Beerlage ICMJE-formulier
Sjoerd O. Klaver ICMJE-formulier
Robotchirurgie in Nederland
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties