Hoogwaardig bewijs voor effectiviteit ontbreekt

Robotchirurgie in Nederland

Klinische praktijk
Claire F. la Chapelle
Frank Willem Jansen
Rob C.M. Pelger
Ben Willem J. Mol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5145
Abstract

Samenvatting

  • Robotgeassisteerde operaties worden, ruim 10 jaar na de introductie ervan, in 17 Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd.

  • De meest uitgevoerde robotgeassisteerde operatie is de radicale prostatectomie (RARP), maar de meerwaarde van deze ingreep ten opzichte van de open en de laparoscopische variant is niet aangetoond.

  • 1 RCT laat een betere uitkomst zien van de erectiele functie na RARP vergeleken met LRP. Verder is de kwaliteit van het onderzoek naar RARP te beperkt om betrouwbare conclusies te kunnen trekken over klinisch relevante uitkomstmaten als overleving, ziektevrije overleving en kwaliteit van leven.

  • De introductie van de robotchirurgie verloopt gezien de hoge kosten en de geringe wetenschappelijke evidentie onverantwoord snel.

  • Er is beter wetenschappelijk onderzoek nodig voordat robotchirurgie breed kan worden ingezet in de klinische praktijk.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Urologie: prof.dr. R.C.M. Pelger, uroloog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Amsterdam.

Prof.dr. B.W.J. Mol, gynaecoloog en klinisch epidemioloog.

Contact drs. C.F. la Chapelle (c.f.la_chapelle@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5145; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 27 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Claire F. la Chapelle ICMJE-formulier
Frank Willem Jansen ICMJE-formulier
Rob C.M. Pelger ICMJE-formulier
Ben Willem J. Mol ICMJE-formulier
Robotchirurgie: pas op de plaats?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties