Risico’s van fyto-oestrogenen uit voedingssupplementen bij adjuvante hormonale therapie voor borstkanker

Onderzoek
Majorie B. van Duursen
Irene van den Broek
Paul C. de Jong
Martin van den Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6069
Abstract

Samenvatting

Doel

Adjuvante hormonale therapie met tamoxifen en aromataseremmers kan leiden tot overgangsklachten. Er bestaan vrij verkrijgbare voedingssupplementen op basis van plantaardige fyto-oestrogenen die werkzaam zouden zijn tegen overgangsklachten. Fyto-oestrogenen kunnen mogelijk de werking van tamoxifen en aromataseremmers verminderen. Het doel van dit onderzoek is duidelijkheid te krijgen over de mogelijke risico’s van suppletie met fyto-oestrogenen tijdens adjuvante hormonale behandeling van borstkanker met tamoxifen en aromataseremmers.

Opzet

Literatuurstudie.

Methode

We zochten in PubMed naar onderzoeksartikelen over het effect van fyto-oestrogenen op de effectiviteit van borstkankerbehandeling. We zochten ook via de literatuurlijst van artikelen die in PubMed waren gevonden.

Resultaten

Er werden studies gevonden met in-vitromodellen en proefdiermodellen. Studies naar de interactie van fyto-oestrogenen met tamoxifen lieten tegenstrijdige resultaten zien. De enkele studies naar het interactief effect van fyto-oestrogenen met aromataseremmers toonden allemaal een verminderde therapeutische werking van aromataseremmers door fyto-oestrogenen.

Conclusie

De resultaten van de gevonden studies suggereren dat terughoudendheid is geboden met fyto-oestrogenen tijdens het gebruik van zowel tamoxifen als aromataseremmers. We menen dat borstkankerpatiënten hierover standaard voorgelicht dienen te worden.

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht.

Dr. M.B. van Duursen en prof.dr. M. van den Berg, toxicologen; dr. I. van den Broek, apotheker.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Nieuwegein.

Dr. P.C. de Jong, internist-oncoloog.

Contact dr. M.B. van Duursen (m.vanduursen@uu.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Majorie B. van Duursen ICMJE-formulier
Irene van den Broek ICMJE-formulier
Paul C. de Jong ICMJE-formulier
Martin van den Berg ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties