Rijgeschiktheid bij syncope niet standaard besproken

Onderzoek
Minou R. Snijders Blok
Frederik J. de Lange
Roland D. Thijs
J. Gert van Dijk
Wouter Wieling
Nynke van Dijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1328
Abstract

Samenvatting

Doel

Sommige medische problemen, zoals syncope, hebben directe consequenties voor de rijgeschiktheid. Het doel was te onderzoeken of patiënten door hun eerdere behandelend arts geïnformeerd waren over hun rijgeschiktheid na syncope en in hoeverre het advies overeenkomt met de geldende regelgeving.

Opzet

Transversaal onderzoek.

Methode

We legden 150 patiënten die waren verwezen naar de syncopepolikliniek in het AMC, gestructureerde vragenlijsten voor over de adviezen over hun rijgeschiktheid die zij bij eerdere specialistenbezoeken of van de huisarts hadden ontvangen. Vervolgens beoordeelde een syncopedeskundige de rijgeschiktheid van alle patiënten aan de hand van de bestaande en de nieuwe regelgeving.

Resultaten

Bij 121 van de 150 patiënten (81%) werd een zekere of zeer waarschijnlijke oorzaak van hun wegraking of wegrakingen vastgesteld: 68 patiënten hadden reflexsyncope, 25 patiënten syncope door orthostatische hypotensie, 20 patiënten psychogene pseudosyncope, 3 patiënten cardiale syncope, 3 patiënten epilepsie en 2 patiënten een andere diagnose. 7 patiënten hadden een wegraking achter het stuur gehad. Slechts 26/150 patiënten (17%) rapporteerden dat de gevolgen van de wegraking voor het autorijden eerder met hen waren besproken. Als autorijden besproken was, werd bij 31% de toen geldende regelgeving van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen gevolgd. Ruim een derde (38%) van de patiënten gaf aan zich bezwaard te voelen om auto te rijden.

Conclusie

Minder dan 1 op 5 patiënten rapporteert dat hun rijgeschiktheid na een wegraking ter sprake is gebracht door eerdere behandelend artsen. En als er een advies was gegeven, was dit meestal niet conform de geldende regels.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Cardiologie: M.R. Snijders Blok, BSc, student geneeskunde; dr. F.J. de Lange, cardioloog; dr. W. Wieling, internist.

Afd. Huisartsgeneeskunde: prof.dr. N. van Dijk, arts-epidemioloog, MHPE.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Neurologie, Leiden.

Dr. R.D. Thijs (tevens: Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede) en prof.dr. J.G. van Dijk, neurologen.

Contact M.R. Snijders Blok, BSc (m.r.snijdersblok@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Minou R. Snijders Blok ICMJE-formulier
Frederik J. de Lange ICMJE-formulier
Roland D. Thijs ICMJE-formulier
J. Gert van Dijk ICMJE-formulier
Wouter Wieling ICMJE-formulier
Nynke van Dijk ICMJE-formulier
Moet ik mijn patiënt adviseren geen auto te rijden?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties