Moet ik mijn patiënt adviseren geen auto te rijden?

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Jan J. Heimans
Roos C. van der Mast
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1568

Rectificatie

Per 11 maart 2020 heeft de auteur dit artikel geüpdatet. 

Vraag

Moet ik mijn patiënt vertellen dat hij niet rijgeschikt is?

Juridische achtergrond

Veel behandelend artsen wijzen hun patiënten op de mogelijke gevolgen van aandoeningen en behandelingen voor hun lichamelijke of geestelijke geschiktheid om een auto te besturen. Dat is een geweldige service. Maar zijn artsen ook wettelijk verplicht dergelijke rijgeschiktheidsadviezen te geven aan hun patiënten? Het antwoord daarop luidt: in de meeste gevallen bestaat zo’n juridische plicht niet. Dit laat onverlet dat sommige specialismen het geven van een rijgeschiktheidsadvies als een professionele plicht opvatten.

Het ongevraagd geven van adviezen, zoals over rijgeschiktheid, moeten we niet verwarren met de op de arts rustende informatieplicht voorafgaand aan onderzoek of behandeling. Het geven van bepaalde informatie is volgens de wet verplicht voor het verkrijgen van de geïnformeerde toestemming van de patiënt voor een onderzoek of een behandeling. Deze informatieplicht heeft betrekking op zaken als het doel, de kansen, de voorzienbare risico’s en…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden.

Prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist.

VUmc, afd. Neurologie, Amsterdam.

Em.prof.dr. J.J. Heimans, neuroloog.

LUMC, afd. Psychiatrie, Leiden en CAPRI, Universiteit Antwerpen, België.

Prof.dr. R.C. van der Mast, psychiater.

Contact prof.mr.dr. A.C. Hendriks (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Rijgeschiktheid van patiënten
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties