Artikel voor onderwijs en opleiding

Wegrakingen

wegrakingen
J. Gert van Dijk
Mark P.M. Harms
Frederik J. de Lange
Joost H.W. Rutten
Roland D. Thijs
Nathalie van der Velde
namens de werkgroep ‘Scholing bij richtlijn syncope’
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D1961
Abstract

Dit leerartikel is herzien. De herziene versie (D6615) is gecontroleerd op actualiteit en juistheid. Bij de herziene versie is een nieuwe nascholingstoets beschikbaar.

Op de hoogte blijven van nieuwe leerartikelen, compleet met geaccrediteerde toetsvragen en luisterversie?
⚡Schrijf je gratis in op een e-mail alert door het dossier Leerartikelen te volgen.⚡

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In figuur 2 staat onder ‘Syncope’ als voorbeeld ‘orthostatische hypertensie’. Dit moet ‘orthostatische hypotensie’ zijn. Hieronder de correcte versie van figuur 2.

Wegrakingen komen veel voor: 1 op de 3 mensen krijgt ooit in zijn of haar leven wel eens een vasovagale syncope, de meest voorkomende vorm van een wegraking.1 Wegrakingen zijn goed voor 3-4% van alle SEH-bezoeken en liggen op het terrein van veel specialismen.2,3

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Samenvatting

Hoewel wegrakingen veel voorkomen, wordt de zorg in ziekenhuizen voor patiënten met wegrakingen gekenmerkt door geen of een verkeerde diagnose, overbodige opnamen en overbodig onderzoek. Wij schrijven dit toe aan de toenemende specialisatie en een ‘blinde vlek’ voor vasovagale syncope, een fenomeen dat door geen enkel specialisme als ‘eigen’ wordt geclaimd. Wij vinden dat iedere arts die patiënten met wegrakingen ziet, in zowel de eerste als de tweede lijn, de symptomen van de relatief onschuldige vasovagale syncope en de alarmsignalen van potentieel levensbedreigende cardiale syncope moet kunnen herkennen. In dit leerartikel geven wij praktische aanwijzingen voor de herkenning en beantwoorden wij vaak gestelde vragen over de diagnostiek van en behandeling voor wegrakingen.
 

Auteursinformatie

LUMC, afd. Neurologie, Leiden: prof.dr. J.G. van Dijk, neuroloog; dr. R.D. Thijs, neuroloog (tevens: Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), Heemstede). UMCG, afd. Interne Geneeskunde, Groningen: dr. M.P.M. Harms, internist. AMC, Amsterdam. Afd. Cardiologie: dr. F.J. de Lange, cardioloog. Afd. Geriatrie/Ouderengeneeskunde: dr. N. van der Velde, klinisch geriater. Radboudumc, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen: dr. J.H.W. Rutten, internist.

De werkgroep ‘Scholing bij richtlijn syncope’ bestaat, naast de auteurs, uit de volgende leden: dr. A.J.J. Aerts, cardioloog (Zuyderlandziekenhuis), dr. D. Boerman, neuroloog (Rijnstate Ziekenhuis), drs. J. Bustraan, onderwijskundige (LUMC), dr. J.A.H.R. Claassen, klinisch geriater (Radboudumc), drs. T. Dinh, cardioloog (MUMC+), dr. M.E.W. Hemels, cardioloog (Rijnstate Ziekenhuis), J.S.Y. de Jong, student geneeskunde (AMC), dr. C.T.P. Krediet, internist (AMC), dr. I.M. Mostovaya (kennisinstituut Medisch Specialisten), dr. M. Muller, internist ouderengeneeskunde (VUmc), drs. P. Peters, onderwijskundige (LUMC), dr. S.C. Ponten, neuroloog (Alrijne Ziekenhuis), drs. H.F. Visée, neuroloog (Jeroen Bosch Ziekenhuis), drs. E.E. Volmeijer (kennisinstituut medisch specialisten), dr. W. Wieling, internist (AMC), dr. G. Ziere, klinisch geriater (Havenziekenhuis).

Contact J.G. van Dijk (j.g.van_dijk@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Aanvaard op 9 oktober 2017

Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1961

Auteur Belangenverstrengeling
J. Gert van Dijk ICMJE-formulier
Mark P.M. Harms ICMJE-formulier
Frederik J. de Lange ICMJE-formulier
Joost H.W. Rutten ICMJE-formulier
Roland D. Thijs ICMJE-formulier
Nathalie van der Velde ICMJE-formulier
namens de werkgroep ‘Scholing bij richtlijn syncope’ Niet beschikbaar
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties