De diagnose berust nooit op één symptoom

Onverklaarde wegrakingen

Klinische praktijk
M.J. (Jolein) Overdijk
Dirk P. Saal
Roland D. Thijs
J.G. (Gert) van Dijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8626
Abstract

Dames en Heren,

Huisartsen, neurologen, cardiologen, geriaters, internisten en eerstehulpposten krijgen veelvuldig patiënten met een wegraking te zien. Belangrijk voor een juiste differentiële diagnose is het gedetailleerd uitvragen van de anamnese en de heteroanamnese. De medicus kan in bijzondere gevallen op een dwaalspoor worden gebracht, zelfs als er kenmerkende klinische verschijnselen zijn en een richtlijn voor patiënten met syncope is gevolgd. Wij presenteren 2 patiënten bij wie kenmerkende verschijnselen een valkuil vormden.

Bij 3% van de patiënten die naar de SEH komen is er sprake van een wegraking.1 Om te bepalen of er sprake was van syncope is een gedetailleerde anamnese essentieel, zo stelt de syncope-richtlijn van de European Society of Cardiology (ESC).2 Denk hierbij aan het uitvragen van aspecten als frequentie, uitlokking, prodromale verschijnselen, positie, duur, bijkomende verschijnselen en het beloop tijdens herstel. Toch kan het ook met de richtlijn van de ESC in de hand moeilijk…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Haaglanden (MCH), afd. Neurologie, Den Haag.

Drs. M.J. Overdijk, aios neurologie (tevens LUMC, Leiden).

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), afd. Neurologie, Leiden.

Drs. D.P. Saal, aios neurologie; dr. R.D. Thijs, neuroloog-klinisch neurofysioloog (tevens: Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), Heemstede); prof.dr. J.G. van Dijk, neuroloog-klinisch neurofysioloog.

Contact prof.dr. J.G. van Dijk (j.g.van_dijk@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
M.J. (Jolein) Overdijk ICMJE-formulier
Dirk P. Saal ICMJE-formulier
Roland D. Thijs ICMJE-formulier
J.G. (Gert) van Dijk ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties