Rickettsiosen

Klinische praktijk
Abraham Goorhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7603
Abstract

Samenvatting

  • Rickettsiosen beslaan een gevarieerde groep infecties met bacteriën van het geslacht Rickettsia die door arthropoden worden overgedragen. Deze bacteriën worden steeds vaker herkend als oorzaak van acuut optredende koortsende ziektebeelden bij reizigers en bij mensen die in tropische gebieden wonen.
  • In het algemeen moet aan de mogelijkheid van een rickettsiose worden gedacht als een patiënt zich presenteert met een acuut ontstaan koortsend ziektebeeld, kort (< 3 weken) na het verlaten van een endemisch gebied. Bijkomende verschijnselen kunnen zijn: malaise, myalgie, hoofdpijn en huiduitslag. Een inoculatie-eschar is sterk suggestief voor de diagnose, maar is vaak afwezig.
  • Omdat antilichamen soms pas laat in het ziektebeloop of na herstel aantoonbaar zijn, moet antibiotische therapie worden gestart zodra de diagnose op klinische gronden wordt vermoed.
Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Infectieziekten, Centrum voor Tropische Geneeskunde & Reizigersgeneeskunde, Amsterdam.

Contact Dr. A. Goorhuis, internist-infectioloog (a.goorhuis@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Abraham Goorhuis ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties