Rickettsiosen

Stand van zaken
25-06-2014
Abraham Goorhuis
  • Rickettsiosen beslaan een gevarieerde groep infecties met bacteriën van het geslacht Rickettsia die door arthropoden worden overgedragen. Deze bacteriën worden steeds vaker herkend als oorzaak van acuut optredende koortsende ziektebeelden bij reizigers en bij mensen die in tropische gebieden wonen.
  • In het algemeen moet aan de mogelijkheid van een rickettsiose worden gedacht als een patiënt zich presenteert met een acuut ontstaan koortsend ziektebeeld, kort (< 3 weken) na het verlaten van een endemisch gebied. Bijkomende verschijnselen kunnen zijn: malaise, myalgie, hoofdpijn en huiduitslag. Een inoculatie-eschar is sterk suggestief voor de diagnose, maar is vaak afwezig.
  • Omdat antilichamen soms pas laat in het ziektebeloop of na herstel aantoonbaar zijn, moet antibiotische therapie worden gestart zodra de diagnose op klinische gronden wordt vermoed.