Twee reizigers met vlektyfus

Klinische praktijk
Loek Tan
Thijs M. Beersma
Yvonne van Beek
Perry J.J. van Genderen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3845
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Endemische vlektyfus, veroorzaakt door Rickettsia typhi, behoort tot de rickettsiosen. De ziekte komt wereldwijd voor en is waarschijnlijk een onderschatte oorzaak van met koorts gepaard gaande ziekte bij reizigers. Dit komt door het vaak milde beloop of de overeenkomsten met ziektes als buiktyfus en dengue. Breedspectrumantibiotica zijn niet effectief, maar de ziekte is goed behandelbaar met doxycycline.

Casus

Een 57-jarige man en een 36-jarige vrouw, teruggekeerd uit Indonesië respectievelijk Nepal en Tibet, presenteerden zich met koorts, malaise, hoofdpijn en artromyalgie. Beiden ontwikkelden een huiduitslag. In eerste instantie werd gedacht aan buiktyfus dan wel dengue. De eerste patiënt knapte op na empirische behandeling met doxycycline, de tweede onder behandeling met azitromycine. Bloedkweken en virusserologische uitslagen bleken negatief en vervolgonderzoek toonde serologisch bewijs voor een infectie met R. typhi aan. Beide patiënten herstelden volledig.

Conclusie

Endemische vlektyfus behoort in de differentiaaldiagnose van een koortsende ziekte bij reizigers, zeker wanneer geen verbetering plaatsvindt onder breedspectrumantibiotica en bloedkweken negatief blijven.

Auteursinformatie

Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten, afd. Interne geneeskunde, Rotterdam.

Drs. L. Tan, coassistent (thans: anios interne geneeskunde, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam); drs. Y. van Beek en dr. P.J.J. van Genderen, internisten.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Klinische virologie, Rotterdam.

Dr. T.M. Beersma, viroloog.

Contact drs. L. Tan (tanl@maasstadziekenhuis.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: P.J.J. van Genderen ontving gelden voor onderwijs aan huisartsen over tropische ziekten, royalties voor een hoofdstuk in een boek over bijwerkingen van geneesmiddelen, en van GlaxoSmithKline, Sanofi-Pasteur en MSD voor het bijwonen van symposia. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 8 september 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties