Het hondestaartje aan de vakantie; 'Mediterranean spotted fever'

Klinische praktijk
A.A. van Bodegraven
J.W. Sindram
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2001-3

Dames en Heren,

In de zomer van 1990 constateerden wij in korte tijd 3 gevallen van ‘Mediterranean spotted fever’ (MSF). Aan de hand van deze 3 ziektegeschiedenissen willen wij nader ingaan op deze importinfectie, die bekend staat onder een veelheid van namen, waaronder ‘fièvre boutonneuse’, ‘African tick typhus’ en ‘tick bite fever’.

MSF is een in principe gemakkelijk herkenbare en goed behandelbare aandoening, die echter bij 1-5 van de in een ziekenhuis opgenomen patiënten letaal kan verlopen.12 Tijdige herkenning van het ziektebeeld geeft de mogelijkheid tot het juiste antibiotische beleid. De toegenomen frequentie van MSF in endemische gebieden, waaronder de mediterrane landen, alsmede het toegenomen internationale (vakantie)verkeer maken de kans op het aantreffen van MSF in Nederland aanmerkelijk groter. Wij hopen u met deze casus het herkennen gemakkelijker te maken.

Kort na hun terugkeer van een voorjaarsvakantie in Portugal en Zuidoost-Frankrijk met de kampeerwagen en de hond meldde…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.

A.A.van Bodegraven, assistent-geneeskundige; dr.J.W.Sindram, internist.

Contact dr.J.W.Sindram

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties