Richtlijnontwikkeling in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, 1992-2001

Onderzoek
A. Goossens
P.M.M. Bossuyt
R.J. de Haan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1919-22
Abstract

Samenvatting

Doel

Evalueren van het tienjarig richtlijnenprogramma in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Opzet

Retrospectieve evaluatie.

Methode

In de periode 1992-2001 ontvingen 50 projecten steun voor het lokaal ontwikkelen van richtlijnen. Er werden 2 vragenlijsten ontwikkeld om een aantal kwaliteits- en implementatiekenmerken te meten. De eerste vragenlijst werd gebaseerd op het ‘Appraisal of guidelines for research & evaluation’(AGREE)-instrument; daarmee scoorden 3 beoordelaars de 39 richtlijnen waarvan zowel de subsidieaanvraag als het eindrapport opspoorbaar was. Een tweede vragenlijst, gebaseerd op het implementatiemodel van Grol, werd door 46 projectleiders ingevuld.

Resultaten

De voornaamste reden voor het initiëren van een richtlijnenproject was twijfel over de doelmatigheid van een medische handeling. De basis voor de richtlijn was in driekwart van de projecten een volledig of gedeeltelijk eigen dataverzameling. In 72 was de doelgroep in een vroeg stadium betrokken bij het proces van opstellen. Belemmerende factoren waren in 28 in kaart gebracht. De invoering van de richtlijn vond in 42 plaats met een presentatie. Het opstellen van een richtlijn was in 24 nog gaande. Van alle implementeerbare projecten was 74 volledig ingevoerd.

Conclusie

In het AMC-richtlijnenprogramma kwamen uit de gehonoreerde projecten vrijwel altijd richtlijnen voort; het merendeel hiervan was ook daadwerkelijk ingevoerd in de praktijk.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Klinische Epidemiologie en Biostatistiek, Centrum Richtlijnen voor het Klinisch Handelen, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.drs.A.Goossens, prof.dr.P.M.M.Bossuyt en prof.dr.R.J.de Haan, klinisch epidemiologen.

Contact mw.drs.A.Goossens (a.semin@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties