Aanvragen Ontwikkelingsgeneeskunde: de beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Perspectief
H.L. Hoeksema
E.C. Klasen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:37-3
Abstract

Samenvatting

Een analyse vond plaats van de wetenschappelijke beoordelingen van projectaanvragen ingediend in het kader van het programma Ontwikkelingsgeneeskunde, dat van 1988-1999 door de toenmalige Ziekenfondsraad werd uitgevoerd. Deze beoordelingen werden aan de Ziekenfondsraad uitgebracht door het gebied Medische Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In het bijzonder werd vanaf 1995 nagegaan welk deel van de aanvragen een advies tot afwijzen kreeg, wat de correlatie was tussen aan de ene kant de rapporten van externe deskundigen/referenten onderling en aan de andere kant het NWO-advies, en welke afwijzingsgronden werden aangevoerd.

Het percentage NWO-adviezen tot afwijzen lag in 1995-1999 rond de 50, met een dalende tendens. De beoordelingen door externe deskundigen voor eenzelfde aanvraag kwamen voor circa de helft van de aanvragen weinig overeen. Er was slechts een geringe correlatie tussen de referentenoordelen en het commissieoordeel.

Als belangrijkste afwijzingsgronden werden aangevoerd: de werkzaamheid van de te onderzoeken interventie is niet voldoende bewezen, dan wel te vroeg voor een kosteneffectiviteitsanalyse; er is twijfel aan de noodzaak van het voorgestelde onderzoek en er zijn methodologische knelpunten, zoals ongeschiktheid van de onderzoeksopzet, onvoldoende onderbouwing van de groepsgrootte, problemen met in-/exclusiecriteria.

Auteursinformatie

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gebied Medische Wetenschappen (MW), Postbus 93.138, 2509 AC Den Haag.

Mw.dr.H.L.Hoeksema, moleculair bioloog/gezondheidswetenschapper; prof.dr.E.C.Klasen, biochemisch geneticus.

Contact mw.dr.H.L.Hoeksema (hoeksema@nwo.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties