Knelpunten in structuur en financiering van medisch-wetenschappelijk onderzoek

E.J. Boer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:430-5

Inleiding

De voortgang van het medisch-wetenschappelijk onderzoek in ons land toont steeds duidelijker een aantal knelpunten in structuur en financiering. Met medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt bedoeld: het onderzoek inzake gezondheid en ziekte in de ruimste zin van het woord, te onderscheiden in natuurwetenschappelijk – basaal – onderzoek en onderzoek in de kliniek, dat veelal patiëntgebonden is. Altijd is het lichamelijk en geestelijk functioneren of niet-functioneren van de mens uitgangspunt en wordt gezocht naar interne en externe factoren die de gezondheid verstoren dan wel bevorderen. De laatste jaren is steeds meer de nadruk gelegd op het belang van onderzoek dat op de maatschappij is gericht, terwijl ook de relatie ‘care-cure’ vaker in de overwegingen wordt betrokken. Basaal onderzoek wordt gedaan in een aantal instituten, patiëntgebonden onderzoek geschiedt in de grote ziekenhuizen, waarbij de 8 medische faculteiten en de 8 academische ziekenhuizen van Nederland een centrale plaats innemen.

Tot de knelpunten bij medisch-wetenschappelijk…

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Jan Luykenstraat 5, 1071 CJ Amsterdam.

E.J.Boer, journalist.

Ook interessant

Reacties