'Assistent-geneeskundige in opleiding tot klinisch onderzoeker' (AGIKO); opleidingsmodel ter versterking van klinisch-wetenschappelijk onderzoek door huisarts en specialist

Perspectief
M.M. van Rees-Wortelboer
S.W.J. Lamberts
E.C. Klasen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1247-51
Abstract

Samenvatting

Aan de versterking van het Nederlandse klinisch-wetenschappelijke onderzoek wordt een belangrijke en unieke impuls gegeven door de totstandkoming en de stimulering van een opleidingsmodel voor een gecombineerde opleiding van artsen tot huisartsspecialist én klinisch onderzoeker, het zogenaamde AGIKO-model (van: assistent-geneeskundige in opleiding tot klinisch onderzoeker). De opleiding is voorlopig erkend door het Centraal College voor de Erkenning en Registratie van Medisch Specialisten. Door extra stimulering vanuit het gebied Medische Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (MW-NWO) worden in toenemende mate, behalve op tweede- en derdegeldstroomsubsidies, AGIKO's in het kader van de eerste geldstroom aangesteld. In de afgelopen 2 jaar zijn 25 AGIKO-aanvragen uit 10 specialismen gehonoreerd. Met het AGIKO-model kan worden tegemoetgekomen aan (voorziene) behoeften aan toekomstig klinisch-wetenschappelijk onderzoekers op specifieke onderzoeksterreinen.

Auteursinformatie

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, gebied Medische Wetenschappen, Postbus 93.120, 2509 AC Den Haag.

Mw.dr.M.M.van Rees-Wortelboer, secretaris; prof.dr.S.W.J.Lamberts, internist en voorzitter programmacommissie ‘AGIKO-stipendia’; dr.E.C.Klasen, directeur gebied Medische Wetenschappen.

Contact mw.dr.M.M.van Rees-Wortelboer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties