Het Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO). XI. Evaluatie van het deelprogramma 'Revalidatiegeneeskunde'

Perspectief
M.M. van Rees-Wortelboer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2079-82
Abstract

Samenvatting

– In het kader van het Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO) is van 1990 tot 1996 het deelprogramma ‘Revalidatiegeneeskunde’ uitgevoerd. Doel van het programma was te komen tot een versterking van het patiëntgebonden revalidatieonderzoek door de opleiding van klinisch onderzoekers en verbetering van de bestaande infrastructuur.

– Via een 4-jarig opleidingsprogramma, geconcentreerd in 2 samenwerkingsverbanden van medische faculteit, academisch ziekenhuis en een of meer revalidatieinstellingen, zijn 3 revalidatieartsen opgeleid tot klinisch senior-onderzoeker.

– Als vervolg op het programma is een 6-weekse cursus revalidatieonderzoek ontwikkeld voor (aanstaande) revalidatieartsen en zijn 5 plaatsen voor assistent-geneeskundigen in opleiding tot onderzoeker in de revalidatiegeneeskunde gerealiseerd.

Auteursinformatie

Secretariaat Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO), Postbus 93.120, 2509 AC Den Haag.

Mw.dr.M.M.van Rees-Wortelboer, adjunct-secretaris SGOsecretaris evaluatiecommissie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties