Ontwikkelingsgeneeskunde: onderzoek ter onderbouwing van besluitvorming; een bespreking van de derde bijeenkomst van het Landelijk Forum Medische Besliskunde

J.H.P. van der Meulen
D.R.M. Timmermans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2356-61

Inleiding

Sinds 1988 verstrekt het fonds Ontwikkelingsgeneeskunde subsidies voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek dat nieuwe en reeds bestaande methoden en technieken binnen de intramurale patiëntenzorg evalueert. Het streven om de ontwikkeling van de gezondheidszorg enigszins te sturen was de directe aanleiding tot het opzetten van dit fonds. In de toelichting bij het aanvraagformulier staat aangegeven dat elk onderzoeksproject een expliciete bijdrage moet leveren aan een te nemen besluit. Deze besluitvorming kan gericht zijn op, ten eerste, planning en organisatie van zorgvoorzieningen op landelijk niveau, het al of niet opnemen van een bepaalde voorziening in het ‘verstrekkingenpakket’ en financiering van de zorg en, ten tweede, het bevorderen van een doeltreffender en doelmatiger gebruik van diagnostische en therapeutische voorzieningen in de klinische praktijk. Door deze nadrukkelijke eis dat de resultaten besluitvorming moeten kunnen onderbouwen, wordt aan elk ontwikkelingsgeneeskunde-onderzoek een besliskundig element toegevoegd.

Op een symposium dat op 29 maart 1994 in…

Auteursinformatie

Universiteit van Amsterdam, Academisch Medisch Centrum, afd. Klinische Epidemiologie en Biostatistiek, Amsterdam.

Dr.J.H.P.van der Meulen, klinisch epidemioloog.

Rijksuniversiteit, faculteit der Geneeskunde, sectie Medische Besliskunde, Leiden.

Dr.D.R.M.Timmermans, besliskundig psycholoog.

Contact Landelijk Forum Medische Besliskunde, sectie Medische Besliskunde, Rijksuniversiteit Leiden, faculteit der Geneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties