Mededelingen Ziekenfondsraad

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2329

Ontwikkeling Diagnostisch Kompas

De Ziekenfondsraad heeft na een haalbaarheidsstudie besloten om voor de ontwikkeling van een Diagnostisch Kompas ƒ 1.650.000,- beschikbaar te stellen. Het Kompas is bedoeld om het aanvragen van aanvullende diagnostiek door huisartsen en specialisten te rationaliseren. Al verscheidene malen heeft de Raad het belang onderkend van vergroting van de doelmatigheid van aanvullende diagnostiek. Er zijn aanwijzingen dat er overbodige of onjuiste tests worden verricht; voor een aantal onderdelen van de zorg zijn er ook aanwijzingen voor onderdiagnostiek. Het Kompas zal volgens het projectplan een probleemgeoriënteerde ordening krijgen en zal bestaan uit een klinisch gedeelte met de 100 voornaamste…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties