Richtlijnen voor medisch handelen in gezondheidsrechtelijk perspectief

Perspectief
H.D.C. Roscam Abbing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2480-4
Abstract

Samenvatting

Richtlijnen voor medisch handelen (RMH) zijn aanwijzingen aan de arts voor te volgen gedrag of handelwijze (ook wel aangeduid als standaarden, protocollen, regels, richtsnoeren of consensus) in een gegeven situatie en beogen aldus medisch inhoudelijk handelen te normeren. Het toepassen van RMH in de dagelijkse praktijk wordt krachtig gestimuleerd door onder meer overheid en financiers van de gezondheidszorg. In uitspraken van de rechter wordt veelvuldig verwezen naar RMH (zij het onder uiteenlopende duidingen en in verschillende betekenis). Er zijn inhoudelijke en juridische voordelen verbonden aan de toepassing van RMH (ze dragen bij aan gepaste zorg en aan de kwaliteit van aan de patiënt te verstrekken informatie), maar ook nadelen en risico's (ze mogen niet in de plaats treden van de professionele verantwoordelijkheid en kunnen de professionele autonomie niet ondergeschikt maken aan kostenbeheersing). Mits flexibel en verantwoord toegepast, kunnen RMH een bijdrage leveren aan verantwoorde zorg.

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Sectie Gezondheidsrecht, Utrecht.

Mw.prof.mr.H.D.C.Roscam Abbing, gezondheidsjurist, Oosterpark 46, 1092 AN Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties