Richtlijn ‘Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen’

Klinische praktijk
Sivera A.A. Berben
Hennie H.L.M. Kemps
Pierre M. van Grunsven
Joke A.J. Mintjes-de Groot
Robert T.M. van Dongen
Lisette Schoonhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3100
Abstract

Samenvatting

  • Pijnbehandeling bij traumapatiënten wordt onderbelicht in de spoedzorgketen van huisartsenzorg, ambulancezorg, zorg van mobiele medische teams en zorg op de SEH.

  • Het doel van de richtlijn ‘Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen’ is aanbevelingen te geven voor pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen en daarmee de hulpverlening te verbeteren.

  • Paracetamol is middel van eerste keus, eventueel aangevuld met NSAID’s of opioïden; NSAID’s kunnen gegeven worden bij afwezigheid van contra-indicaties, maar het wordt geadviseerd ze te vermijden bij onbekende voorgeschiedenis; fentanyl en morfine kunnen gegeven worden bij ernstige pijn in de spoedzorg, esketamine is te overwegen bij ernstige pijn in combinatie met hypovolemie.

  • De richtlijn bevat 3 algoritmen voor het meten van pijn en de farmacologische behandeling ervan in de spoedzorgketen.

  • Implementatie van de algoritmen vereist een andere manier van werken; pijnscores dienen te worden bijgehouden en huisartsen en SEH-verpleegkundigen kunnen opioïden intraveneus titreren.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen.

Afd. Spoedeisende Hulp en Acute Zorgregio Oost: Drs. S.A.A. Berben, verpleegkundige-onderzoeker.

Afd. Anesthesiologie: dr. R.T.M. van Dongen, anesthesioloog.

Afd. IQ Healthcare: dr. L. Schoonhoven, epidemioloog.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Lectoraat Acute Intensieve Zorg, Nijmegen.

H.H.L.M. Kemps, MSc, verpleegkundige-onderzoeker; dr. J.A.J. Mintjes-de Groot, gezondheidswetenschapper.

Regionale Ambulance Voorziening Gelderland-Zuid, Nijmegen.

Dr. P.M. van Grunsven, arts en medisch manager.

Contact S.A.A. Berben (s.berben@azo.umcn.nl)

Verantwoording

De kern- en expertgroepsleden leverden actieve inbreng van expertise.
Boukje Dijkstra, Juliette Cruijsberg en Getty Huisman-de Waal leverden een bijdrage aan de organisatie van de richtlijnontwikkeling. Haske van Veenendaal en Else Poot gaven methodologisch advies.
De richtlijn is te downloaden op www.cbo.nl/Downloads/1307/Richtlijn%20Pijnbehandeling%20bij%20traumapatienten%20in%20de%20spoedzorgketen.pdf.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: Ontwikkeling van de richtlijn is mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het ZonMw Spoedzorg programma (dossiernummer: 82712002).
Aanvaard op 11 januari 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties