Richtlijn 'Leptomeningeale metastasen van solide tumoren'

Klinische praktijk
W. Boogerd
W.F.J. Du Bois
J.L.J.M. Teepen
C.J.G.M. Rosenbrand
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:123-8
Abstract

Samenvatting

- Op grond van veranderde inzichten in de diagnostiek en de behandeling van leptomeningeale metastasen van solide tumoren is op initiatief van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie met methodologische ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO een richtlijn opgesteld.

- Er zijn geen neurologische klachten of verschijnselen die als bewijs gelden voor leptomeningeale metastasering en evenmin zijn er pathognomonische MRI-kenmerken. Echter, bij klinische aanwijzingen voor leptomeningeale metastasering bij een patiënt bekend wegens kanker en specifieke MRI-kenmerken is geen verdere diagnostiek nodig om de diagnose te stellen. Bij twijfelachtige MRI- of CT-uitslagen dient men liquoronderzoek uit te voeren.

- Patiënten met leptomeningeale metastasen zonder hersenmetastasen kunnen aan de hand van prognostische factoren (karnofsky-score, ernstige encefalopathie of neurologische uitval, extracraniële ziekte, gevoeligheid van de tumor voor chemotherapie of hormonale therapie) worden ingedeeld in categorieën die de leidraad vormen voor het behandelingsbeleid.

- Als er een perspectief is op zinvolle palliatie, heeft systemische therapie, zo nodig in combinatie met radiotherapie op klinisch relevante lokalisaties, de voorkeur boven intrathecale chemotherapie.

- Wanneer er geen potentieel effectieve systemische behandeling mogelijk is en de primaire tumor potentieel gevoelig is voor methotrexaat, cytarabine of thiotepa, wordt intrathecale chemotherapie in combinatie met lokale radiotherapie aanbevolen.

- Combinatie van intrathecale methotrexaat en gehele schedelbestraling dient vermeden te worden.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:123-8

Auteursinformatie

Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Neuro-oncologie, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Isala klinieken, afd. Radiotherapie, Zwolle.

Hr.W.F.J.du Bois, radiotherapeut.

St. Elisabeth Ziekenhuis, afd. Pathologie, Tilburg.

Hr.dr.J.L.J.M.Teepen, patholoog.

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Utrecht.

Mw.drs.C.J.G.M.Rosenbrand, senior-adviseur.

Contact Hr.dr.W.Boogerd, neuroloog (w.boogerd@nki.nl)

Verantwoording

De leden van de werkgroep Diagnostiek en Behandeling van leptomeningeale metastasen van solide tumoren, die de richtlijn voorbereidde, worden aan het einde van dit artikel vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties