Behandelresultaten en prognose bij patiënten met centralezenuwstelsellokalisaties van het non-Hodgkin-lymfoom

Onderzoek
J.A. Paulus
G.M.J. Bos
B. Löwenberg
M.J. van den Bent
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2196-200
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijving van de klinische presentatie en de behandelingsresultaten van patiënten met een lokalisatie in het centrale zenuwstelsel (CZS) van een systemisch non-Hodgkin-lymfoom (NHL).

Opzet

Retrospectief.

Plaats

Daniel den Hoed Kliniek, Rotterdam, afdelingen Neuro-oncologie en Hematologie.

Methoden

De statussen van patiënten met een systemisch NHL die in de periode 1 januari 1990-31 december 1996 door de afdeling Neuro-oncologie werden behandeld, werden nagekeken op de aanwezigheid van CZS-lokalisaties. Van patiënten met CZS-metastasering werden verscheidene kenmerken geregistreerd, zoals de maligniteitsgraad van de tumor, het ziektestadium, de aanwezigheid van extranodale lokalisaties en B-symptomen, de lactaatdehydrogenasewaarde in het bloed, de neurologische symptomen, de resultaten van aanvullend onderzoek, de therapie en de respons daarop.

Resultaten

Er werden 25 patiënten met een leptomeningeale lokalisatie, 2 met een intracerebrale lokalisatie en 7 met zowel een leptomeningeale als een intracerebrale lokalisatie behandeld. Vrijwel steeds trad de CZS-uitbreiding op ten tijde van systemische progressie. De patiënten presenteerden zich meestal met radiculopathie, hersenzenuwuitval, hoofdpijn en (of) encefalopathie. Ruim 80 liet een klinische verbetering zien op intrathecale chemotherapie, radiotherapie of een combinatie daarvan. De mediane overleving was 3,5 maand, de 6-maandsoverleving bedroeg 32. Systemische ziekteactiviteit was de frequentste doodsoorzaak.

Conclusie

Dankzij intrathecale chemotherapie en radiotherapie kon bij het grootste deel van de patiënten goede palliatie van neurologische klachten worden bereikt. De overlevingsduur was echter beperkt, met name vanwege de meestal aanwezige gelijktijdige progressie van systemische ziekte. Indien er nog mogelijkheden voor chemotherapie zijn met een reële kans op langdurige ziektevrije overleving, moet die de kern van de behandeling zijn; anders kan worden volstaan met radiotherapie van symptomatische gebieden en (of) intrathecale chemotherapie.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Daniel den Hoed Kliniek, Postbus 5201, 3008 AE Rotterdam.

Afd. Neuro-oncologie: J.A.Paulus, medisch student; dr.M.J.van den Bent, neuroloog.

Afd. Hematologie: dr.G.M.J.Bos en prof.dr.B.Löwenberg, hematologen.

Contact dr.M.J.van den Bent

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties