Chemotherapie bij hersentumoren

Klinische praktijk
M.J. van den Bent
J.H.M. Schellens
P.A.E. Sillevis Smitt
Ch.J. Vecht
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:702-6

De prognose van patiënten met metastatische of met hooggradige primaire hersentumoren is slecht: de mediane overleving bedraagt respectievelijk ongeveer een half jaar en een jaar. Pogingen om deze resultaten te verbeteren door aangepaste bestralingsschema's hebben slechts een beperkte winst gebracht.

De laatste jaren is chemotherapeutische behandeling van primaire en metastatische hersentumoren meer in de belangstelling komen te staan. Dit is deels omdat duidelijk is geworden dat bij hersentumoren de bloed-hersenbarrière verstoord is, en deze dus effectieve chemotherapie niet in de weg staat. Sommige hersentumoren blijken dan ook goed te reageren op chemotherapie. Verder is de laatste jaren een aantal chemotherapie-onderzoeken afgerond met betrekking tot de meest voorkomende maligne gliomen, het hooggradig astrocytoom en het glioblastoma multiforme. In dit artikel geven wij een overzicht van deze ontwikkelingen, waarbij wij ons beperken tot tumoren die zich hoofdzakelijk bij volwassenen voordoen.

De bloed-hersenbarriÈre

Indien methyleenblauw intraveneus aan een proefdier wordt toegediend dringt dit…

Auteursinformatie

Dr. Daniel den Hoed Kliniek, Postbus 5201, 3008 AE Rotterdam.

Afd. Neuro-oncologie: dr.M.J.van den Bent, dr.P.A.E.Sillevis Smitt en dr.Ch.J.Vecht, neurologen.

Afd. Interne Oncologie: dr.J.H.M.Schellens, internist.

Contact dr.M.J.van den Bent

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties