De behandeling van hersenmetastasen

Klinische praktijk
J.M.M. Gijtenbeek
A.T.C.J. van Eck
R.W.M. van der Maazen
A.C. Koetsveld
C.J.A. Punt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1724-9
Abstract

Samenvatting

- Patiënten met kanker hebben een kans van 15-30 op klinisch manifeste hersenmetastasen. De prognose is dan somber; de mediane overleving is korter dan 1 jaar. Uitgangspunt voor behandeling is het waarborgen van een optimale kwaliteit van leven. Slechts in enkele unieke situaties kan een curatieve behandeling worden nagestreefd.

- Naast de voorheen geldende standaardbehandeling van totale schedelbestraling hebben ook andere behandelingsmodaliteiten, zoals chirurgie, radiochirurgie en systemische chemotherapie, bewezen aanvullende waarde te kunnen hebben.

- Belangrijke factoren die een rol spelen bij de indicatiestelling voor een bepaalde behandeling zijn de leeftijd en de algemene en neurologische conditie van de patiënt, het aantal hersenmetastasen, de lokalisatie, de systemische tumoractiviteit, en de radio- en chemosensitiviteit van de primaire tumor.

- Een multidisciplinaire aanpak is noodzakelijk om een optimaal behandelingsplan te waarborgen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Neurologie: mw.J.M.M.Gijtenbeek, neuroloog.

Afd. Radiotherapie: dr.R.W.M.van der Maazen, radiotherapeut.

Afd. Neurochirurgie: A.C.Koetsveld, neurochirurg.

Afd. Medische Oncologie: prof.dr.C.J.A.Punt, internist-oncoloog.

Gamma Knife Zentrum, Krefeld, Duitsland.

Dr.A.T.C.J.van Eck, neurochirurg.

Contact mw.J.M.M.Gijtenbeek (j.gijtenbeek@czzoneu.azn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties