Richtlijn ‘Hersenmetastasen’: geen kookboek

Opinie
Jaap Reijneveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A4294
Abstract

De richtlijn ‘Hersenmetastasen’ die door Gijtenbeek et al. in opdracht van de landelijke werkgroep Neuro-oncologie is herzien, biedt een goed overzicht van het wetenschappelijk bewijs omtrent diagnostiek en behandeling van patiënten met hersenmetastasen van solide tumoren, en verschaft praktische richtlijnen voor de behandeling van deze patiënten, afhankelijk van onder andere leeftijd en conditie, het aantal hersenmetastasen, en de aard van de onderliggende tumor.

Deze richtlijn is echter geen ‘kookboek’ waarmee iedere arts nu in zijn of haar eentje de behandeling van deze patiënten ter hand kan nemen. Zoals Gijtenbeek et al. ook benadrukken, dient iedere patiënt bij wie één of meer hersenmetastasen gediagnosticeerd zijn, besproken te worden binnen een multidisciplinair behandelteam, bestaande uit een neuroloog, een neurochirurg, een radiotherapeut, een medisch oncoloog, een patholoog en een radioloog. Pas tijdens een bespreking waaraan vertegenwoordigers van al deze disciplines deelnemen is het mogelijk om een afgewogen beslissing te nemen. In het VU…

Auteursinformatie

Vrije Universiteit Medisch Centrum en Academisch Medisch Centrum, afd. Neurologie, Amsterdam.

Contact Dr. J.C. Reijneveld, neuroloog (jc.reijneveld@vumc.nl)

Verantwoording

Jaap Reijneveld is voorzitter van de landelijke werkgroep Neuro-oncologie.
Prof.dr. J.J. Heimans, neuroloog Vrije Universiteit Medisch Centrum, gaf commentaar op dit manuscript.
Belangenconflict: dr. J.C. Reijneveld ontving onderzoekssubsidie van KWF Kankerbestrijding, Nederlands Epilepsie Fonds, UCB Pharma Nederland, Sanofi-Aventis, Alp d'Huzes, National Brain Tumor Foundation/Tug McGraw Foundation, STOPHersentumoren.nl, Fonds NutsOhra Zorgsubsidies. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 6 november 2011

Richtlijn ‘Hersenmetastasen’ (revisie)
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties