Meer behandelopties

Herziene richtlijn ‘Hersenmetastasen’

Klinische praktijk
Nina A. Hilkens
Roelien H. Enting
Lizza E.L. Hendriks
Frank J. Lagerwaard
Filip Y.F.L. de Vos
J.M.M. (Anja) Gijtenbeek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5233
Abstract

Samenvatting

  • De richtlijn ‘Hersenmetastasen’ is recentelijk herzien en bevat belangrijke wijzigingen op het gebied van de behandeling van patiënten met hersenmetastasen.
  • De behandeling van deze patiënten is complex; multidisciplinair overleg is essentieel om tot een optimaal individueel behandelplan te komen.
  • Neurochirurgische resectie kan niet alleen overwogen worden bij patiënten met een solitaire hersenmetastase, maar ook bij patiënten met multipele hersenmetastasen waarvan er één dominant en symptomatisch is, mits die patiënten een goede conditie hebben, gemeten met de ‘Karnofsky performance status’-schaal.
  • Stereotactische radiotherapie is een behandeloptie voor patiënten met maximaal 10 hersenmetastasen, onder andere afhankelijk van de grootte en het totale volume van de hersenmetastasen.
  • Totale schedelbestraling is slechts bij een beperkt deel van de patiënten met hersenmetastasen een zinvolle behandeling; terughoudendheid is geboden bij patiënten met een score < 70 op de ‘Karnofsky performance status’-schaal.
  • Behandeling met doelgerichte moleculaire therapie of immuuntherapie kan zonder locoregionale therapie worden toegepast bij patiënten met kleine, asymptomatische hersenmetastasen.
Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Neurologie, Nijmegen: dr. N.A. Hilkens, aios; dr. J.M.M. Gijtenbeek, neuroloog. UMC Groningen, afd. Neurologie, Groningen: dr. R.H. Enting, neuroloog. Maastricht UMC+, afd. Longgeneeskunde, Maastricht: dr. L.E.L. Hendriks, longarts. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Radiotherapie, Amsterdam: dr. F.J. Lagerwaard, radiotherapeut-oncoloog. UMC Utrecht, afd. Interne Geneeskunde, Utrecht: dr. F.Y.F.L. de Vos, internist-oncoloog.

Contact J.M.M. Gijtenbeek (anja.gijtenbeek@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De werkgroep Herziening landelijke richtlijn hersenmetastasen bestond naast de auteurs uit de volgende leden: Luc G.H. Dewit, radiotherapeut-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis; K.J.A. van Elst, patiëntvertegenwoordiger, voorzitter van Stichting Melanoom; Celine S. Cathier, neuroloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis; Alexander de Graeff, internist-oncoloog, UMC Utrecht; Joska Heessels-Smetsers, verpleegkundig specialist neurologie, Catharina Ziekenhuis; Jose J.M.G. Jacobs-van Leur, verpleegkundig specialist palliatieve zorg, Radboudumc; Rishi D.S. Nandoe Tewarie, neurochirurg, Haaglanden MC; Marion Smits, radioloog, Erasmus MC; Jaap D. Zindler, radiotherapeut-oncoloog, Erasmus MC; Josefien Buddeke, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Auteur Belangenverstrengeling
Nina A. Hilkens ICMJE-formulier
Roelien H. Enting ICMJE-formulier
Lizza E.L. Hendriks ICMJE-formulier
Frank J. Lagerwaard ICMJE-formulier
Filip Y.F.L. de Vos ICMJE-formulier
J.M.M. (Anja) Gijtenbeek ICMJE-formulier
Behandelopties voor patiënten met hersenmetastasen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties