Keuze voor behandeling vraagt speciale aandacht

Behandelopties voor patiënten met hersenmetastasen

Opinie
Rene Post
Dieta Brandsma
Gerben Borst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5442
Abstract

In de nieuwe richtlijn ‘Hersenmetastasen’ zijn meer behandelingen opgenomen die meer zijn toegespitst op de primaire maligniteit. Daarmee wordt de keuze voor de behandeling van patiënten met een hersenmetastase complexer. Waar moeten we op letten?

Hersenmetastasen worden historisch gezien als één ziekte-entiteit, terwijl het moleculaire aspect en het klinische en radiologische beeld van de onderliggende tumor enorm kan variëren. Het is daarmee niet de vraag of we hersenmetastasen nog als één entiteit moeten zien, maar hoe we die zienswijze kunnen doorbreken. In hoeverre helpt de recentelijk herziene richtlijn ‘Hersenmetastasen’ hierbij?

Specifiekere behandelopties

Een belangrijke boodschap van de herziene richtlijn is dat bij het multidisciplinaire overleg over patiënten met hersenmetastasen specifieke kennis nodig is van de orgaanspecialist. De orgaanspecialist is immers het beste op de hoogte van de prognose van de patiënt en de te verwachten behandeleffecten van nieuwe behandelingen, zoals doelgerichte moleculaire therapie en immuuntherapie. Van een aantal van deze nieuwe therapieën is de kans groot dat ze ook een goed effect hebben op de hersenmetastasen. Deze therapieën moeten zorgvuldig afgewogen worden tegen de traditionele lokale behandelingen, zoals radiotherapie en chirurgie. De tumorspecifieke opties voor…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Neurochirurgie, Amsterdam: drs. R. Post, neurochirurg (tevens: Antoni van Leeuwenhoek-Nederlands Kanker Instituut, afd. Radiotherapie, Amsterdam). Antoni van Leeuwenhoek-Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam. Afd. Neuro-oncologie: dr. D. Brandsma, neuroloog. Afd. Radiotherapie: dr. G. Borst, radiotherapeut (tevens: Christie NHS Foundation Trust, dep. Clinical Oncology, Manchester, Verenigd Koninkrijk).

Contact G. Borst (g.borst@nki.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rene Post ICMJE-formulier
Dieta Brandsma ICMJE-formulier
Gerben Borst ICMJE-formulier
Herziene richtlijn ‘Hersenmetastasen’
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties