Richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen'
Open

Richtlijnen
22-09-2008
J.C. Seidell, J.J.A. de Beer en T. Kuijpers

- De multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen’ van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO is voorzover mogelijk gebaseerd op gepubliceerde resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

- De diagnose ‘obesitas’ wordt bij volwassenen gesteld bij een ‘body-mass index’ (BMI) ≥ 30 kg/m2, samen met een beoordeling van de buikomvang en eventuele comorbiditeit. Bij kinderen gelden BMI-afkappunten die afhankelijk zijn van de leeftijd.

- De behandeling bij obesitas bestaat uit gecombineerde leefstijlinterventies gedurende minimaal 1 jaar, gevolgd door langdurige begeleiding gericht op gewichtsbehoud of eventueel verder gewichtsverlies. Gestreefd wordt naar een gewichtsverlies bij volwassenen van minimaal 5 na 1 jaar en een afname van de buikomvang van minimaal 10. Bij een gewichtsafname van < 5 kan men medicamenteuze therapie toevoegen aan de leefstijlinterventies.

- Bariatrische chirurgie kan men overwegen bij een BMI ≥ 40 kg/m2 of tussen 35 en 40 kg/m2 als ook comorbiditeit aanwezig is.

- Bij kinderen en adolescenten worden farmacologische en chirurgische interventies afgeraden.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2071-6