Farmacotherapie voor obesitas

Klinische praktijk
E.F.C. (Liesbeth) van Rossum
Mila S. Welling
Bibian van der Voorn
Eline S. van der Valk
Ozair Abawi
Erica L.T. van den Akker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D4907
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • Obesitas is een complexe endocriene aandoening. De eerste stap in de aanpak is grondige diagnostiek naar onderliggende bijdragende factoren.
  • Gezondheidswinst is een belangrijk behandeldoel, dat al wordt bereikt bij een gewichtsafname van 5% of meer. Behoud van gewichtsreductie is erg moeilijk, onder andere doordat neuro-endocriene disregulatie optreedt die het lichaamsgewicht stimuleert terug te gaan naar het eerdere, hogere gewicht.
  • De hoeksteen van de behandeling is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).
  • Als de GLI na 1 jaar niet succesvol is, kan aanvullende medicatie of bariatrische chirurgie overwogen worden bij patiënten met een verhoogd gewichtsgerelateerd risico.
  • Naast orlistat is recentelijk nieuwe anti-obesitasmedicatie in Nederland beschikbaar gekomen: liraglutide (in een dosis van 3 mg) en het combinatiemiddel naltrexon/bupropion kunnen voorgeschreven worden voor obesitas. Deze middelen geven gemiddeld zo’n 5-6% additioneel gewichtsverlies. Als het gewichtsverlies na 12 weken behandeling met de hoogste dosis nog geen 5% bedraagt, is het niet zinvol is om de behandeling te continueren.
  • Voor zeldzame vormen van obesitas zijn specifieke middelen beschikbaar die aangrijpen op het defect in het honger-verzadigingssysteem. Ook zijn diverse nieuwe anti-obesitasmiddelen in ontwikkeling.
Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam. Afd. Interne Geneeskunde, sectie Endocrinologie en Centrum Gezond Gewicht: prof. dr. E.F.C. van Rossum, internist-endocrinoloog; drs. M.S. Welling, arts-onderzoeker (tevens: afd. Kindergeneeskunde); dr. B. van der Voorn, arts en postdoc onderzoeker (tevens: afd. Kindergeneeskunde); drs. E.S. van der Valk, arts-onderzoeker en aios interne geneeskunde. Afd. Kindergeneeskunde, sectie Endocrinologie en Centrum Gezond Gewicht: drs. O. Abawi, arts-onderzoeker; dr. E.L.T. van den Akker, kinderarts-endocrinoloog.

Contact E.F.C. van Rossum (e.vanrossum@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Prof. dr. E.F.C. van Rossum is bestuursvoorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland en voorzitter van de richtlijncommissie die momenteel de richtlijn en zorgstandaard Obesitas bij volwassenen uit 2010 aan het herzien is.

Auteur Belangenverstrengeling
E.F.C. (Liesbeth) van Rossum ICMJE-formulier
Mila S. Welling ICMJE-formulier
Bibian van der Voorn ICMJE-formulier
Eline S. van der Valk ICMJE-formulier
Ozair Abawi ICMJE-formulier
Erica L.T. van den Akker ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties