Farmacotherapie voor obesitas

Klinische praktijk
E.F.C. (Liesbeth) van Rossum
Mila S. Welling
Bibian van der Voorn
Eline S. van der Valk
Ozair Abawi
Erica L.T. van den Akker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D4907
Abstract

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 26 januari 2023.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
  • Deze toets is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en is geldig voor alle BIG-erkende specialismen (1 punt).
  • Deze toets telt mee binnen het eigen vakgebied. Dit geldt zowel voor de specialismen in het ziekenhuis als de huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde.
  • Deze toets telt mee buiten het eigen vakgebied.
  • De toewijzing van punten verloopt automatisch via PE-online (het herregistratiesysteem).

Samenvatting

  • Obesitas is een complexe endocriene aandoening. De eerste stap in de aanpak is grondige diagnostiek naar onderliggende bijdragende factoren.
  • Gezondheidswinst is een belangrijk behandeldoel, dat al wordt bereikt bij een gewichtsafname van 5% of meer. Behoud van gewichtsreductie is erg moeilijk, onder andere doordat neuro-endocriene disregulatie optreedt die het lichaamsgewicht stimuleert terug te gaan naar het eerdere, hogere gewicht.
  • De hoeksteen van de behandeling is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).
  • Als de GLI na 1 jaar niet succesvol is, kan aanvullende medicatie of bariatrische chirurgie overwogen worden bij patiënten met een verhoogd gewichtsgerelateerd risico.
  • Naast orlistat is recentelijk nieuwe anti-obesitasmedicatie in Nederland beschikbaar gekomen: liraglutide (in een dosis van 3 mg) en het combinatiemiddel naltrexon/bupropion kunnen voorgeschreven worden voor obesitas. Deze middelen geven gemiddeld zo’n 5-6% additioneel gewichtsverlies. Als het gewichtsverlies na 12 weken behandeling met de hoogste dosis nog geen 5% bedraagt, is het niet zinvol is om de behandeling te continueren.
  • Voor zeldzame vormen van obesitas zijn specifieke middelen beschikbaar die aangrijpen op het defect in het honger-verzadigingssysteem. Ook zijn diverse nieuwe anti-obesitasmiddelen in ontwikkeling.
Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam. Afd. Interne Geneeskunde, sectie Endocrinologie en Centrum Gezond Gewicht: prof. dr. E.F.C. van Rossum, internist-endocrinoloog; drs. M.S. Welling, arts-onderzoeker (tevens: afd. Kindergeneeskunde); dr. B. van der Voorn, arts en postdoc onderzoeker (tevens: afd. Kindergeneeskunde); drs. E.S. van der Valk, arts-onderzoeker en aios interne geneeskunde. Afd. Kindergeneeskunde, sectie Endocrinologie en Centrum Gezond Gewicht: drs. O. Abawi, arts-onderzoeker; dr. E.L.T. van den Akker, kinderarts-endocrinoloog.

Contact E.F.C. van Rossum (e.vanrossum@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Prof. dr. E.F.C. van Rossum is bestuursvoorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland en voorzitter van de richtlijncommissie die momenteel de richtlijn en zorgstandaard Obesitas bij volwassenen uit 2010 aan het herzien is.

Auteur Belangenverstrengeling
E.F.C. (Liesbeth) van Rossum ICMJE-formulier
Mila S. Welling ICMJE-formulier
Bibian van der Voorn ICMJE-formulier
Eline S. van der Valk ICMJE-formulier
Ozair Abawi ICMJE-formulier
Erica L.T. van den Akker ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Gerelateerde artikelen

Reacties