Nieuwe medicatie is wake-upcall voor de huisarts

Medicijnen of leefstijlinterventie bij obesitas?

Illustratie in stripboekstijl van een arm die een luidspreker omhoog houdt. Uit de luidspreker komt een spreekballon met de woorden "Wake up!".
Willem J.J. (Pim) Assendelft
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7024
Abstract

Rectificatie

In de oorspronkelijke tabel stond als een van de kenmerken ‘kosten per maand’. Dit moet ‘kosten per jaar’ zijn. De tabel is aangepast.

Het is onrustig rond het onderwerp obesitas in de zorg. Medicatie om gewicht te verliezen lijkt in opmars. Maar is dat wel de juiste weg? De huisarts zou met leefstijlinterventies ook veel kunnen bereiken.

Begin dit jaar werd semaglutide, een glucagonachtig peptide (GLP)-1-agonist, door het Zorginstituut toegelaten voor vergoeding bij patiënten met obesitas.1 Aangespoord door de media meldden patiënten zich voor een recept bij de huisarts. Vaak wisten patiënten niet dat er sprake van forse obesitas moest zijn (BMI > 35 kg/m2) en dat er ook moest worden deelgenomen aan een gecombineerde leefstijlinterventie. Huisartsen wisten vaak ook niet of ze het middel zelf zouden voorschrijven of hiervoor zouden doorverwijzen naar de internist.

Begin juni werd in het New England Journal of Medicine de langverwachte trial naar effectiviteit van tirzepatide gepubliceerd, een gelijksoortig middel dat een werking heeft als GLP1-receptorantagonist en als glucose-afhankelijk insulinotropisch polypeptide.2 Een beknopte samenvatting hiervan staat elders in het NTvG (D7033). De resultaten waren indrukwekkend: meer dan de helft van de deelnemers had een gewichtsreductie van meer dan 20%. Daarnaast waren er klinisch relevante veranderingen in bloeddruk…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: prof.dr. W.J.J. Assendelft, hoogleraar Preventie in de zorg.

Contact W.J.J. Assendelft (pim.assendelft@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Willem J.J. (Pim) Assendelft ICMJE-formulier
Gedragsinterventies in eerste lijn zinvol bij overgewicht
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Bert
Stelder

In de eerste alinea staat:

'Begin dit jaar werd semaglutide, een glucagonachtig peptide (GLP)-1-agonist, door het Zorginstituut toegelaten voor vergoeding bij patiënten met obesitas.'

Dit is niet juist. Bedoeld wordt liraglutide (Saxenda).

Semaglutide is welliswaar in 2021 door de EMA in de UK en in Europa geregistreerd voor de behandeling van obesitas, maar vooralsnog is er GEEN vergoeding voor semaglutide anders dan de vergoeding voor behandeling van diabetes mellitus type 2.

Bert Stelder, huisarts