Tirzepatide effectief en veilig bij obesitas?

Illustratie in stripboekstijl van een arm die een luidspreker omhoog houdt. Uit de luidspreker komt een spreekballon met de woorden "Wake up!".
Niels J. Elbert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7033

Waarom dit onderzoek?

Uit proefdieronderzoek blijkt dat gewichtsverlies kan worden bereikt met tirzepatide, een medicijn dat niet alleen een agonistische werking heeft op de glucagonachtig-peptide-1-receptor, maar ook op de glucoseafhankelijke insulinotropische polypeptidereceptor. Het is echter onduidelijk of behandeling met tirzepatide effectief en veilig is bij volwassenen met obesitas.

Onderzoeksvraag

Is…

Auteursinformatie

Contact N.J. Elbert (niels_elbert@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Niels J. Elbert ICMJE-formulier
Medicijnen of leefstijlinterventie bij obesitas?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde

Gerelateerde artikelen

Reacties