Revalidatie van hartpatiënten tijdens opname en na ontslag uit het ziekenhuis: cijfers en trends

Klinische praktijk
P.H.G.M. Soons
F.W. Bär
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:103-6

Zie ook het artikel op bl. 107.

Vanaf 1979 zijn er diverse enquêtes gehouden om de hartrevalidatie in Nederland in kaart te brengen.1-4 Momenteel wordt dit jaarlijks gedaan via het zogenaamde Registratieproject. De belangrijkste bevindingen en trends van deze enquêtes zullen besproken worden.

PatiËnten

Uit tabel 1 en 2 blijkt dat circa de helft van de patiënten die voor revalidatie in aanmerking komen daadwerkelijk gerevalideerd wordt.5 Deze schatting gaat uitsluitend uit van de diagnosegroepen ‘hartinfarct’ en ‘bypass-operatie’.

Uit tabel 3 blijkt dat behalve patiënten die een hartinfarct hebben gehad of een bypass-operatie hebben ondergaan, thans ook patiënten gerevalideerd worden met een dreigend infarct, angina pectoris of met een hartfunctiestoornis, en patiënten die percutane transluminale coronairangioplastiek (PTCA) of een klepoperatie hebben ondergaan (ca. 10 van totaal).

In 1970 was het programma alleen gericht op ‘jongere’ patiënten (tabel 3 kan opgemaakt worden dat slechts 10 van de revalidanten ouder is…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Postbus 1918, 6201 BX Maastricht.

Drs.P.H.G.M.Soons, klinisch psycholoog; dr.F.W.Bär, cardioloog.

Contact drs. P.H.G.M.Soons

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties