Hartrevalidatie bij patiënten met een aangeboren hartafwijking, een implanteerbare defibrillator of chronisch hartfalen

Klinische praktijk
J. Brügemann
K. Postema
I.C. van Gelder
M.H. Oosterwijk
D.J. van Veldhuisen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1809-15
Abstract

Samenvatting

- Hartrevalidatie is niet meer uitsluitend een behandeling voor patiënten na een manifestatie van een coronaire aandoening zoals een hartinfarct, na een dotterbehandeling of na een kransvatomleidingsoperatie.

- Patiënten met een aangeboren hartafwijking, patiënten die een implanteerbare ‘cardioverter’-defibrillator (ICD) hebben gekregen en patiënten met stabiel chronisch hartfalen kunnen profiteren van multidisciplinaire hartrevalidatie. De ‘Richtlijn hartrevalidatie 2004’ kan als hulpmiddel gebruikt worden voor het stellen van de indicatie voor behandeling.

- Fysieke training maakt vaak deel uit van het programma, maar psycho-educatieve onderdelen gericht op angst- en onzekerheidsreductie, op acceptatie van de hartziekte of op het omgaan met de aandoening zijn soms van even groot belang als de onderdelen die gericht zijn op verbetering van de lichamelijke conditie.

- Hartrevalidatie met als onderdeel fysieke training is veilig bij patiënten met een aangeboren hartafwijking, bij ICD-dragers en bij patiënten met stabiel chronisch hartfalen indien aan het bewegingsprogramma een inspanningstest voorafgaat en de uitslag daarvan een belangrijke rol speelt bij het voorschrijven van het programma.

- Bij patiënten met stabiel chronisch hartfalen is het continueren van een fysiek actieve levensstijl van belang om de gunstige lichamelijke en psychologische effecten daarvan te behouden.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Thoraxcentrum: hr.dr.J.Brügemann, mw.dr.I.C.van Gelder en hr.prof. dr.D.J.van Veldhuisen, cardiologen.

Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord, afd. Hartrevalidatie: hr.prof.dr.K.Postema, revalidatiearts; mw.dr.M.H.Oosterwijk, psycholoog.

Contact hr.dr.J.Brügemann (j.brugemann@thorax.azg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties