Gunstige effecten van adem- en ontspanningsinstructie in de hartrevalidatie: een gerandomiseerd follow-uponderzoek gedurende 5 jaar

Onderzoek
J. van Dixhoorn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:530-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Het effect vaststellen van adem- en ontspanningsinstructie bij patiënten na een hartinfarct op het optreden van cardiale gebeurtenissen gedurende een periode van 5 jaar.

Opzet

Prospectief gerandomiseerd.

Plaats

Kennemer Gasthuis, Haarlem.

Methode

In de periode 1981-1983 werden 156 patiënten na een hartinfarct behandeld met hartrevalidatie met (n = 76) of zonder (n = 80) 6 wekelijkse sessies van adem- en ontspanningsinstructie. Na 5 jaar werd vastgesteld hoeveel cardiale gebeurtenissen in beide groepen waren opgetreden en hoe groot de medische consumptie was.

Resultaten

Na 5 jaar waren 12 patiënten overleden door cardiale oorzaken, respectievelijk 5 in de groep met ontspanningsinstructie en 7 in de andere groep, kregen 10 respectievelijk 12 patiënten een recidiefinfarct en ondergingen 2 respectievelijk 11 patiënten een hartoperatie. Er waren respectievelijk 15 (20) en 26 (33) patiënten met minimaal één van deze gebeurtenissen (‘odds-ratio’ (OR) voor de ontspanningsgroep: 0,51; 95-betrouwbaarheidsinterval (95-BI): 0,25-1,06). De medische consumptie (geteld als alle cardiale gebeurtenissen en heropnamen) bedroeg na ontspanningsinstructie 52 gebeurtenissen bij 30 patiënten (39), waarvoor zij in totaal 476 dagen werden opgenomen, respectievelijk 78 gebeurtenissen bij 38 patiënten (48), met in totaal 719 verpleegdagen (OR: 0,72; 95-BI: 0,38-1,36); het totale aantal opnamen nam door ontspanningsinstructie af met 31 .

Conclusie

Op lange termijn is het beloop na een hartinfarct naar alle waarschijnlijkheid gunstiger wanneer ontspanningsinstructie wordt toegevoegd aan de hartrevalidatie. De extra kosten worden gecompenseerd door afname van het aantal heropnamen wegens cardiale problemen.

Auteursinformatie

Kennemer Gasthuis, afd. Hartrevalidatie, Postbus 1638, 2003 BR Haarlem.

Dr.J.van Dixhoorn, arts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties