Retinabloedingen als teken van kindermishandeling

Klinische praktijk
Celinde M.L. van den Hoven
Frédérique M.C. van Berkestijn
Ingrid M.B. Russel-Kampschoer
Wouter A. Karst
Elsbeth S.M. Voskuil-Kerkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D266
Abstract

Dames en Heren,

Bij zuigelingen en baby’s is toegebracht schedelhersenletsel (TSHL) een uitermate lastig te stellen diagnose. De diagnose wordt bij deze leeftijdsgroep per exclusionem gesteld door een multidisciplinair team. De klassieke trias van TSHL is een subdurale bloeding, encefalopathie en retinabloedingen. De ernst van de verschillende bevindingen kan sterk variëren. In deze klinische les laten wij zien welke rol de oogarts kan spelen bij deze uitingsvorm van kindermishandeling.

De oogarts speelt een essentiële rol in de diagnostiek wanneer TSHL bij zeer jonge kinderen vermoed wordt. Het oogheelkundige beeld is bijna pathognomonisch voor TSHL en kan daardoor het sluitstuk zijn van de volledige diagnostiek. Dat het retinale beeld kenmerkend is voor TSHL dient in brede kring bekend te zijn, zodat kinderen bij een vermoeden op toegebracht letsel snel en laagdrempelig naar een oogarts worden verwezen.

De oogheelkundige bevindingen dienen fotografisch vastgelegd te worden om deze objectief te kunnen volgen. Deze…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Oogheelkunde, Utrecht.

Drs. C.M.L. van den Hoven, aios oogheelkunde; drs. E.S.M. Voskuil-Kerkhof, kinderoogarts.

Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Algemene Pediatrie, Utrecht.

Drs. F.M.C. van Berkestijn, kinderarts-kinderneuroloog; drs. I.M.B. Russel-Kampschoer, sociaal pediater en kinderarts.

Nederlands Forensisch Instituut, Rijswijk.

Drs. W.A. Karst, forensisch arts.

Contact drs. C.M.L. van den Hoven (c.vandenhoven@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Celinde M.L. van den Hoven ICMJE-formulier
Frédérique M.C. van Berkestijn ICMJE-formulier
Ingrid M.B. Russel-Kampschoer ICMJE-formulier
Wouter A. Karst ICMJE-formulier
Elsbeth S.M. Voskuil-Kerkhof ICMJE-formulier
Meer zekerheid bij vermoeden van kindermishandeling

Ook interessant

Reacties