Een blauwe plek bij een zuigeling dient altijd verklaard te worden

Klinische praktijk
Dorien M. Broekhuijsen-van Henten
Ad N. Bosschaart
Huub G.T. Nijs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B378
Abstract

Dames en Heren,

Kindermishandeling is een veelvoorkomend probleem met een geschatte omvang van 107.200 gevallen per jaar in Nederland (www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/kindermishandeling.aspx#project-informatie).1 De mishandeling houdt meestal in dat een kind wordt verwaarloosd of dat het getuige is van huiselijk geweld. In 2007 was er sprake van fysieke mishandeling in 16,8% van de 16.932 meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het aantal meldingen vanuit ziekenhuizen bedraagt slechts 4% van het totale aantal AMK-meldingen; 1,4% komt van huisartsen en 4,3% van de jeugdgezondheidszorg (bron: ‘Registratiegegevens advies- en meldpunten’; www.nji.nl/kindermishandeling).

Signalen van kindermishandeling worden door artsen niet altijd goed opgevangen en geïnterpreteerd. Recent is in dit tijdschrift beschreven dat huisartsen op een huisartsenpost deze signalen onvoldoende herkennen.2 Kindermishandeling wordt waarschijnlijk vaak niet opgemerkt.

De aanwezigheid van hematomen bij jonge kinderen is een alarmsignaal. In deze les beschrijven wij aan de hand van 3 casussen hoe complex de situatie…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Algemene Pediatrie, Utrecht.

Drs. D.M. Broekhuijsen-van Henten, kinderarts.

Forum Educatief, Centrum voor forensische (kinder)geneeskunde en gedragswetenschappen, Utrecht.

Drs. A.N. Bosschaart, kinderarts.

Nederlands Forensisch Instituut, afd. Pathologie en Toxicologie, Den Haag.

Dr. H.G.T. Nijs, forensisch arts.

Contact drs. D.M. Broekhuijsen-van Henten (D.M.Broekhuijsen-vanHenten@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 maart 2009

Ook interessant

Reacties