Een blauwe plek bij een zuigeling dient altijd verklaard te worden
Open

Klinische les
02-07-2009
Dorien M. Broekhuijsen-van Henten, Ad N. Bosschaart en Huub G.T. Nijs

Dames en Heren,

Kindermishandeling is een veelvoorkomend probleem met een geschatte omvang van 107.200 gevallen per jaar in Nederland (www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/kindermishandeling.aspx#project-informatie).1 De mishandeling houdt meestal in dat een kind wordt verwaarloosd of dat het getuige is van huiselijk geweld. In 2007 was er sprake van fysieke mishandeling in 16,8% van de 16.932 meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het aantal meldingen vanuit ziekenhuizen bedraagt slechts 4% van het totale aantal AMK-meldingen; 1,4% komt van huisartsen en 4,3% van de jeugdgezondheidszorg (bron: ‘Registratiegegevens advies- en meldpunten’; www.nji.nl/kindermishandeling).

Signalen van kindermishandeling worden door artsen niet altijd goed opgevangen en geïnterpreteerd. Recent is in dit tijdschrift beschreven dat huisartsen op een huisartsenpost deze signalen onvoldoende herkennen.2 Kindermishandeling wordt waarschijnlijk vaak niet opgemerkt.

De aanwezigheid van hematomen bij jonge kinderen is een alarmsignaal. In deze les beschrijven wij aan de hand van 3 casussen hoe complex de situatie kan zijn ...