Waarde van een team Kindermishandeling

Het signaleren en aanpakken van kindermishandeling

Klinische praktijk
Els Nadort
Barbara Stam
A.H. (Rian) Teeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1450

Dames en Heren,

Het signaleren en gericht aanpakken van kindermishandeling is zeer belangrijk en kan levensreddend zijn. Toch schieten professionals in ziekenhuizen hierin nog tekort. In 2008 was slechts 6,01% van de meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) afkomstig uit een ziekenhuis (http://www.mogroep.nl/scrivo/asset.php?id=381949). Ook op huisartsenposten is de herkenning van kindermishandeling laag.1

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een prestatie-indicator ‘Kindermishandeling’ opgenomen in de basisset 2010 (http://www.igz.nl/zoeken/download.aspx?download=Basisset_prestatie_indicatoren_ziekenhuizen_2010.pdf; bl. 114). Onderdeel hiervan is de aanwezigheid van een multidisciplinair team Kindermishandeling (TKM) in ieder ziekenhuis, met het verbeteren van de signalering als doel. Een aantal experts, verzameld in een TKM, kan medewerkers adviseren bij een vermoeden op kindermishandeling. Dit TKM zou minimaal moeten bestaan uit: een kinderarts, een maatschappelijk werker, een verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp (SEH), een verpleegkundige van de kinderafdeling, een vertrouwensarts van het AMK en een chirurg of kinderchirurg, SEH-arts of orthopeed…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Team Kindermishandeling: E. Nadort, algemeen lid en student geneeskunde, drs. A.H. Teeuw, voorzitter en kinderarts.

Biomedical Engineering and Physics: drs. B. Stam, onderzoeker in opleiding.

Contact drs. A.H. Teeuw (kindermishandeling@amc.uva.nl)

Verantwoording

De volgende personen leverden commentaar op het manuscript: dr. Rick R. van Rijn, kinderradioloog; drs. Mira van Veenendaal, kinderarts en kinderreumatoloog; Sylvia G.C.M. Brons-Kieft, maatschappelijk werker verloskunde; drs. Chris C. de Kruiff, kinderarts; drs. Jolande Schoonenberg, vertrouwensarts AMK; drs. Tessa Sieswerda-Hoogendoorn, basisarts en coördinator TKM.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 januari 2010

Ook interessant

Reacties