Kindermishandeling of niet?

Brandwonden bij kinderen

Klinische praktijk
Roelof van Ewijk
Moniek E. op de Coul
A.H. (Rian) Teeuw
Bart H.M. Wolf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5026
Abstract

Dames en Heren,

Zowel op de Spoedeisende Hulp (SEH) als in de huisartsenpraktijk worden regelmatig kinderen met brandwonden gezien. Naast adequate behandeling is het van belang om na te gaan wat de toedracht van de brandwond is, waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen accidentele brandwonden en brandwonden als gevolg van kindermishandeling. De laatste jaren is duidelijk geworden dat de beoordeling van kindermishandeling dermate gecompliceerd is dat er zowel op de SEH als in de huisartsenpraktijk sprake is van ernstige onderrapportage.1-3 Uit een onderzoek op een huisartsenpost blijkt dat kindermishandeling alleen werd gerapporteerd na melding door ouders of verzorgers zelf. Ook werd bij trauma’s onvoldoende doorgevraagd naar en gedacht aan kindermishandeling.1 Een onderzoek op de SEH laat zien dat slechts 3% van de mishandelde kinderen als zodanig werd herkend.2

Uit rapportages komt naar voren dat tot 25% van de brandwonden bij kinderen het gevolg is van kindermishandeling.4-6

Auteursinformatie

St. Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

Drs. R. van Ewijk, anios kindergeneeskunde (thans: AMC Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam); drs. M.E. op de Coul en dr. B.H.M. Wolf, kinderartsen.

AMC Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam.

Drs. A.H. Teeuw, kinderarts-sociaal pediater.

Contact drs. R. van Ewijk (roelofve@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 augustus 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Roelof van Ewijk ICMJE-formulier
Moniek E. op de Coul ICMJE-formulier
A.H. (Rian) Teeuw ICMJE-formulier
Bart H.M. Wolf ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties